Lek-militair beboet

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft oud-bevelhebber der marechaussee generaal-majoor Cees Neisingh een schikkingsvoorstel gedaan vanwege vermeende schending van zijn ambtsgeheim. Neisingh had informatie over verhoormethoden in Irak verstrekt aan een verslaggever van de Volkskrant.

Als Neisingh vijfduizend euro betaalt, zal justitie afzien van strafvervolging. Het OM acht bewezen dat Neisingh zijn ambtsgeheim heeft geschonden. „Met zijn handelen heeft hij het imago van de krijgsmacht geschaad”, concludeert het OM.

De Volkskrant berichtte vorig jaar dat Nederlandse militairen tijdens verhoren in Irak in 2003 gevangenen hadden gemarteld. Een door Defensie ingestelde onderzoekscommissie stelde later vast dat er geen sprake was van marteling, maar wel dat Nederlandse militairen regels hadden overtreden bij het verhoren van Iraakse gedetineerden.

Tijdens een radiodiscussie over de publicatie in zijn krant, onthulde Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes de identiteit van de belangrijkste bron van het ‘martelverhaal’. Defensie deed daarop aangifte wegens schending van het ambtsgeheim van oud-bevelhebber Neisingh.

Het OM vindt om diverse redenen een boete afdoende. Zo heeft Neisingh in het onderzoek volledige openheid van zaken gegeven en vindt het OM dat zijn rol onevenredig groot is gemaakt. Door de publiciteit is Neisingh, die als militair een onberispelijke staat van dienst had, reeds zwaar gestraft. Het is nog niet bekend of de betrokkene ingaat op het schikkingsvoorstel. Defensie wil niet reageren op de schikking.