Internetdemocratie niet voor iedereen aantrekkelijk

In Opinie & Debat van 24 november bepleitte Roel in `t Veld de internetdemocratie. Die heeft zijn aantrekkelijke kanten, er is niets op tegen om op het internet discussies te entameren over zaken van het algemeen belang en om de uitkomsten ervan serieus te nemen. Dat moet men zeker doen.

Maar om twee redenen zal de internetdemocratie nooit een alternatief kunnen zijn voor de representatieve democratie. In de eerste plaats zal een goed deel van de bevolking niet aan die internetdemocratie deelnemen. Hetzij door gebrek aan belangstelling, gebrek aan tijd of motivatie, of gewoon doordat men niet weet hoe het werkt. Al die mensen marginaliseer je met de internetdemocratie.

Maar als je een beetje een hardhandige democraat bent (of helemaal geen democraat meer), dan kun je nog zeggen dat we ook niet hoeven te luisteren naar wie aan die internetdiscussie niet mee kan of wil doen.

Dat brengt mij bij het afdoende bezwaar tegen de internetdemocratie. En dat is dat discussies niet noodzakelijkerwijs leiden tot conclusies die alle discussianten aanvaarden. Bijvoorbeeld: aanhangers en tegenstanders van de multiculturele samenleving kunnen met elkaar blijven discussiëren tot ze blauw zien, maar eens zullen ze het niet worden. Er is daarom altijd nog een autoriteit nodig die de knoop doorhakt. De internetdemocratie benoemt zo`n autoriteit niet.

De representatieve democratie doet dat wel; en op een manier die tot dusverre nog door geen enkel ander politiek systeem werd overtroffen.