Huizenmarkt wordt nog erger

Als de voorraden groeien, dalen de prijzen. Die fundamentele economische wet is van toepassing op de in problemen verkerende Amerikaanse huizenmarkt. Zij verklaart waarom de prijzen meer zijn gedaald dan tijdens de voorgaande crisis in de huizensector, in 1990-91, en waarom verdere dalingen vrijwel onvermijdelijk zijn.

De prijzen waar je op moet letten, zijn die van bestaande woningen. De markt voor bestaande woningen neemt bijna negen/tiende van alle transacties voor zijn rekening. In 1990-91 daalde de gemiddelde prijs maximaal 6,4 procent, aldus de National Association of Realtors (nationale makelaarsvereniging). Nu staan de zaken er slechter voor. Het gemiddelde in oktober lag 8 procent lager dan de piek van midden 2006.

Het beeld is ook somber op de kleinere markt voor nieuwbouwwoningen. Huizenbouwers hebben de prijzen sterk verlaagd. Het gemiddelde lag in oktober 13 procent lager dan een jaar geleden. Ook de productie is teruggeschroefd. Daardoor kon de voorraad onverkochte nieuwbouwhuizen dalen in het zicht van een daling van 23,5 procent van het omzetvolume in oktober. De daling was bescheiden: 12.000 huizen.

Op de grote markt voor bestaande huizen nemen de voorraden nog steeds toe – met 82.000 woningen in oktober, naar een totaal van 4,45 miljoen. Bij de huidige vraag is dat het aanbod voor 10,8 maanden – de slechtste verhouding sinds zulke gegevens in 1999 verzameld begonnen te worden. De daling is tot nu toe niet groot genoeg om de markt weer in evenwicht te krijgen.

Waarom dalen de prijzen nu meer dan in 1991? De Amerikaanse huizenmarkt bloeide in de jaren tachtig ook, maar er was veel minder sprake van een speculatieve zeepbel dan in de afgelopen paar jaar. Die zeepbel is gebarsten, zonder dat daar zelfs maar een recessie aan te pas hoefde te komen. Maar de inzinking van de huizenmarkt en de financiële gevolgen daarvan zouden er wel een kunnen veroorzaken, hoewel de sterke export een positieve tegenkracht vormt.

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld