Groen China

“Een schoon milieu, een betere toekomst. Welkom in het wetenschappelijk ontwikkelingscentrum Langfang”, staat er op een rode banier boven de ingang van de tolpoort. Langfang, een stad met vier miljoen inwoners in de provincie Hebei staat model voor een nieuwe soort moderne steden die belang hecht aan milieuvriendelijke en hoogwaardige industrie. De stad is bijna

langfang.gif

“Een schoon milieu, een betere toekomst. Welkom in het wetenschappelijk ontwikkelingscentrum Langfang”, staat er op een rode banier boven de ingang van de tolpoort.

Langfang, een stad met vier miljoen inwoners in de provincie Hebei staat model voor een nieuwe soort moderne steden die belang hecht aan milieuvriendelijke en hoogwaardige industrie.

De stad is bijna on-Chinees groen opgezet.
Langs de brede wegen liggen veel groenstroken, tuinen, bloemperken en bomen.
images_2.jpg Veel huizen worden gevoed door zonne-energie en de op kolen gestookte energiecentrales zijn voorzien van moderne filters.
Het stadsbestuur ziet erop toe dat er in de landbouw geen gevaarlijke pesticiden worden gebruikt en ook heeft men strikte milieuvoorschriften voor bedrijven.

Niet voor niets werd de stad vorig jaar uitgeroepen tot een van de zeven meest milieuvriendelijke steden in China.
Tien jaar geleden dreef Langfang voornamelijk op door de staat geleide metaal, papier en meubelindustrie maar omdat de stad relatief jong is kon er gemakkelijk worden overgeschakeld op hoogwaardige milieuvriendelijke industrie.

Op het enorme ommuurde terrein van Lanfang’s Speciale Economische Ontwikkelingszone staan lage fabrieksgebouwen die voornamelijk High techproducten vervaardigen.

Vice-directeur Guo Zhun van het milieuburo in Langfang geeft een rondleiding op het fabrieksterrein waar voornamelijk joint ventures met Japanse en Koreaanse bedrijven zijn gevestigd.

“We hebben een lijst van 67 criteria opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen.In de afgelopen twee jaar moesten op basis daarvan 56 bedrijven in de papierindustrie, de metaal en de chemische industrie hun deuren sluiten. Ook hebben we vijfhonderd huishoudens met kolenkachels aangesloten op het electriciteitsnetwerk.”

Een stad als Langfang is niet representatief voor de meeste steden in China die worden beschouwd als de meest vervuilde ter wereld.
De luchtvervuiling in de Chinese steden is zo groot dat het jaarlijks zorgt voor duizenden premature sterfgevallen en het water is zo vervuild dat het zelfs gevaarlijk is om aan te raken laat staan dat het drinkbaar is of voor irrigatie kan worden gebruikt.

De centrale overheid beseft nu terdege dat de economische groei in gevaar komt door de enorme vervuiling van het milieu.
Jarenlang heeft men alleen maar oog gehad voor ongebreidelde groei waarbij voornamelijk gebruik werd gemaakt van goedkope arbeidskrachten maar nu beginnen ook de Chinese leiders in te zien dat de vergiftiging van land, lucht en water een grote bedreiging vormt voor de economische groei en de de volksgezondheid en dus voor de sociale stabiliteit in het land.

China is op dit moment al de grootste uitstoter van zwaveldioxide, de veroorzaker van zure regen, maar het internationale energie agentschap in Parijs maakte vorig jaar bekend dat China in 2008 waarschijnlijk Amerika zal inhalen als de grootste uitstoter van CO2.

Omdat de smog vanuit China’s fabrieken al voelbaar is in aangrenzende landen komt China ook internationaal onder zware druk te staan om milieuvriendelijk maatregelen te treffen.

Tijdens de klimaatconferentie volgende week op Bali staat de positie van China centraal. Maar ook in China zelf staat het milieuvraagstuk hoog op de agenda.In oktober van dit jaar was milieu een van de belangrijkste onderwerpen tijdens het zeventiende partijcongres in Peking.

In zijn openingstoespraak van het Congres legde president Hu Jintao uit dat hij de economie van China wil hervormen richting kenniseconomie die gebruik van hoog gekwalificeerde arbeid en innovatietechnologie.

Prachtige voornemens maar analisten en ngo’s waarschuwen dat alleen het leggen van de nadruk op duurzame groei niet genoeg is maar dat politieke veranderingen noodzakelijk zijn om controle te kunnen uitoefenen op lokale overheden die economische groei laten prevaleren boven het milieu.

Minister van milieu Pan Yue waarschuwde dit jaar dat China’s water en luchtproblemen alarmerend blijven zolang de burgers niet meer invloed krijgen.
“ Dat overheidsinstellingen en ngo’s zich bezig houden met milieu is niet genoeg.De burgers zijn de grootse aandeelhouders in de natuur”, aldus Pan Yue.

De gemeente Langfang is een van de weinige Chinese steden die niet alleen het wetenschappelijke ontwikkelings beleid van de centrale overheid uitvoert maar ook burgers bij dat proces betrekt.
Langfang draagt de titel ‘Wetenschappelijke ontwikkelingsstad’ omdat er meer dan 24 onderzoekscentra in de stad zijn gevestigd.
In samenwerking met onder meer de befaamde Tsinghua universiteit wil men de uitstoot van schadelijke gassen, de bodemvervuiling en het lozen van chemisch afvalwater tegen gaan.Om de fabrieken te controleren heeft Lanfang 10.000 mensen opgeleid om meer dan 5000 bedrijven op hun verantwoordelijkheid te bewaken.
“ Onze generatie ging ervan uit dat de staat verantwoordelijk was voor het milieu.
In Langfang vinden we het belangrijk dat iedereen kan moet bijdragen aan een schoon milieu.

Daarom is naast het wetenschappelijk ontwikkelingscentrum onlangs een groene school verrezen.
Trots geeft Guo Yue en rondleiding op

“ De Nieuwe eeuw school” (xin shi jie xuexiao), een van de eerste groene scholen in China waar de kinderen milieulessen krijgen.
De hoofdonderwijzer Feng Xie toont een grote onbespoten moestuin die achter het schoolgebouw is aangelegd.

“We leren welke stoffen schadelijk zijn voor het milieu,het belang van hergebruik en hoe we zuiniger met ons water en energie om kunnen gaan.Sinds we milieulessen krijgen, gaan ook onze ouders zuiniger om met water en electriciteit”, zegt de elfjarige Hua Yue.

De hoofdonderwijzer Feng Xie toont een grote onbespoten moestuin die achter het schoolgebouw is aangelegd.
De kinderen werken aan speciale milieuprojecten en na elke les wordt tien minuten over het belang van het behoud van de natuur gesproken.

“ Het milieuprobeem kan alleen worden opgelost door burgers verantwoordelijk te maken. Dat begint al bij de jeugd.Het is soms frusterend dat de omliggende steden ons voorbeeld niet volgen en dat wij ondanks onze wetenschappelijke aanpak de schade ondervinden van vervuilde omliggende gebieden.
Toch geloof ik in onze aanpak. Als we een voorbeeld functie kunnen vervullen dan is ons doel geslaagd”,zegt Guo Yue.