Dubbelblind is vrouw

Gedragsbiologen zijn bevooroordeeld in hun eigen gedrag. Als zij moeten beoordelen of artikelen van collega’s in aanmerking komen voor publicatie in een vakblad letten zij bewust of onbewust op het geslacht van de eerste auteur. Als dit een vrouw is, heeft een wetenschappelijk artikel minder kans de peer review te passeren.

Dat blijkt uit een onderzoek van zes gedragsbiologen (mannen en vrouwen) dat binnenkort zal verschijnen in Trends in Ecology and Evolution. Het team vergeleek hoe vaak de eerste auteur van een artikel vrouw was in plaats van man en wat de invloed van ‘dubbelblinde peer review’ daarop is. De meeste wetenschappelijke tijdschriften werken met anonieme beoordelaars, maar slechts enkelen zorgen ervoor dat ook de auteurs van een artikel anoniem blijven voor de referent .Het tijdschrift Behavioral Ecology besloot in 2001 over te stappen op dubbelblinde peer review en vormde dus een mooie case study. De onderzoekers vergeleken de eerste auteurs van dit blad met die van Behavioral Ecology and Sociobiology, qua status en doelgroep een vergelijkbaar vakblad, maar met een traditionele peer review. In Behavioral Ecology nam het aantal vrouwelijke eerste auteurs na 2001 toe met 7,9 procent, terwijl de verhouding man/vrouw onder de eerste auteurs gelijk bleef.

Trends in Ecology and Evolution heeft zelf geen dubbelblinde peer review. Niettemin is de eerste auteur van deze vergelijkende studie een vrouw.