Debat over scholierenprotest

Soms staat een biologieleraar voor de klas, terwijl er wiskunde op het programma staat. Die lessen zijn echt nutteloos.

Nadine Paans (17) van het Fons Vitae Lyceum Amsterdam in de Volkskrant, 24 november

Als de voorzitter van de scholierenvakbond LAKS maatgevend zou zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, dan is er veel minder mis dan gevoeglijk wordt aangenomen.

Commentaar in NRC Handelsblad, 26 november

Tien voor elf hoorde ik dat er opnieuw iets stond te gebeuren. Ik heb met tien fantastische studenten staan praten met de leerlingen. We zeiden dat Laks in gesprek is en dat zij dat een kans moeten geven. We hebben alle leerlingen terug kunnen halen.

Frans Kwakernaat, rector van het Sint-Nicolaaslyceum Amsterdam, in Het Parool, 27 november

De leraren vinden het geen goed idee en zeggen dat het nergens op slaat. We krijgen allemaal een rode kaart. We mogen blijkbaar niet opkomen voor onze rechten. Volwassenen zeggen dat we alleen maar staken om lesuren te ontlopen.

Jane Wijdeven, klas V3b van het Udens College in Brabants Dagblad, 27 november

Die norm (1.040 uur, red.) moet worden gehandhaafd. Er zijn ook scholen die er wel aan voldoen. De staatssecretaris zwicht voor straatterreur.

VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming in de Volkskrant, 28 november

Liever dat ze allemaal een pesthekel aan me hebben, dan dat mijn boodschap niet overkomt.

LAKS-voorzitter Sywert van Lienden in NRC Handelsblad, 30 november