De lezer schrijft over ‘besmet’ krantenpapier en irritante foutjes

In oktober dit jaar voerde Greenpeace tegen een schip dat krantenpapier aan het lossen was in Terneuzen. Het bleek dat PCM, uitgever van onder meer NRC Handelsblad ook gebruikmaakt van oerbospapier uit Canada.

Canada bezit de grootste wouden van Noord-Amerika. Deze vormen het natuurlijke leefgebied voor bedreigde diersoorten als de lynx, de wolf en de kariboe. Grote stukken lees ik in NRC Handelsblad over klimaatverandering en het milieu.

Wat vindt de redactie van NRC Handelsblad er eigenlijk van dat hun teksten worden afgedrukt op oerbospapier?

Ruben Hillen

Nijmegen

Regelmatig is sprake van ‘krom Nederlands’ in NRC Handelsblad. Zie bijvoorbeeld het commentaar van 22 november: „Op het punt van innovatie is het kabinet al net zo vaag als dit containerbegrip zelf is: het zal worden bevorderd.” Wat zal worden bevorderd? Het kabinet, het containerbegrip of ‘het innovatie’? Elke dag lees ik zinnen waarin ‘dat’ staat waar ‘die’ had moeten staan, of omgekeerd. Regelmatig wordt in een bijzin of een volgende zin naar een onzijdig woord verwezen met ‘ze’, of ‘omgekeerd’ zoals in het voorbeeld hierboven. Zo wordt het kabinet een ‘ze’ en de overheid een ‘het’. Allemaal niet vreselijk, de bedoeling is meestal wel duidelijk maar elk van die foutjes heeft het effect van een snelheidsdrempel bij het lezen. Ik stop, herlees de zin en besluit wat de bedoeling is en wat er had moeten staan. Dat kan voorkomen worden indien redacteuren meer aandacht hebben voor correct Nederlands.

J. Vegter

Diemen

De krant antwoordt

Over de oorsprong van ons papier het volgende. NRC Handelsblad wordt gedrukt bij drukkerijen van PCM Uitgevers en van Wegener. NRC Handelsblad en PCM besteden bij het drukken van kranten al jaren veel aandacht aan het milieu. Van het krantenpapier dat wordt gebruikt is ruim 70 procent gerecycled papier.

De keuze van papierleveranciers wordt niet alleen bepaald door kwaliteit en prijs, maar er wordt ook gekeken of de leveranciers over een erkend keurmerk voor goed bosbeheer beschikken. De meeste leveranciers beschikken inmiddels over zo’n certificaat, zo ook de papierproducent AbitiBowater uit Canada waar Greenpeace kritiek op heeft.

De AbitiBowater-discussie is gecompliceerd. De papierproducent zelf en de Canadese overheid zijn van mening dat zij wel degelijk goed bosbeheer voeren en dat zij op geen enkele wijze bijdragen aan de vernietiging van het oerbos in Canada. Greenpeace beweert juist dat het papier niet duurzaam is geproduceerd.

PCM zal binnenkort uitgebreid overleg voeren met de papierproducent en de uitkomst van dit gesprek zal leidend zijn in de beslissing of er nog papier zal worden betrokken van deze leverancier: als er geen heldere garanties komen over het duurzame beleid van de Canadese leverancier, dan wordt er geen papier meer betrokken bij AbitiBowater.

De lezer heeft gelijk. Slordigheden in taalgebruik zijn storend, horen niet in de krant en zeker niet in het hoofdredactioneel commentaar.

Tegelijkertijd is de krant een product dat per definitie in korte tijd en onder hoge druk wordt gemaakt. Als er tegen de deadline wordt gewerkt om het laatste nieuws zo goed mogelijk in de krant te zetten, is een fout snel gemaakt.

Gelukkig attenderen lezers ons regelmatig op onze taalfouten. Brieven als deze zijn dan ook een extra aansporing om zo zorgvuldig mogelijk te blijven schrijven en zo veel mogelijk ‘snelheidsdrempels’ uit de weg te ruimen.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties:

nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl