Brede steun voor verlenging

In de Tweede Kamer tekent zich een ruime meerderheid af voor steun aan het kabinetsbesluit om de militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan na 1 augustus volgend jaar met ruim twee jaar te verlengen.

De brief die het kabinet gisteren naar het parlement zond, stelt dat „Nederland hoe dan ook zijn leidende militaire verantwoordelijkheid in Uruzgan per 1 augustus 2010 zal beëindigen”. Vanaf die datum zal de terugtrekking van de troepen „zo spoedig mogelijk geschieden zodat deze per 1 december 2010 is afgerond”.

Dit laatste is vooral voor de PvdA-fractie van belang om in te stemmen met een verlengde aanwezigheid in Afghanistan. „Het verblijf wordt gebonden aan een keiharde einddatum”, aldus het Tweede-Kamerlid Martijn van Dam. Het CDA juicht het toe dat er meerdere partners zijn gevonden om de Nederlandse militairen te assisteren. Wel wil zij duidelijkheid van de NAVO over de opvolging van de Nederlandse missie in 2010. De ChistenUnie is „tevreden” over de voorgenomen verlenging van de missie maar vindt wel dat de Verenigde Naties meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de opbouw van Afghanistan.

De VVD wil alvorens akkoord te gaan een „hardere toezegging” dat Defensie niet voor de kosten opdraait als de verlengde uitzending alsnog duurder uitvalt. Kamerlid Hans van Baalen (VVD) wil van secretaris-generaal De Hoop Scheffer van de NAVO een „openbare brief” waarin deze „onomwonden aangeeft” dat de Nederlandse betrokkenheid in Uruzgan eind 2010 zal zijn beëindigd.

De SP is fel tegen het kabinetsbesluit. De verlenging is vooral een steunbetuiging aan de NAVO om te voorkomen dat het bondgenootschap „gezichtsverlies lijdt als de missie moet worden opgeheven”, meent Kamerlid Van Bommel. GroenLinks zegt dat Nederland „in een fuik zwemt door de vechtmissie in Afghanistan te verlengen”. D66 en de PVV zullen de verlenging eveneens niet steunen.