‘Alleen God biedt hoop’

In zijn gisteren gepresenteerde tweede encycliek heeft paus Benedictus XIV felle kritiek geuit op het moderne atheïsme dat tot „de grootste vormen van wreedheid en schending van recht’’ uit de geschiedenis heeft geleid. In het pauselijk schrijven Spe Salvi (Gered door hoop) stelt de kerkleider dat de mens in een wereld die wordt overheerst door wetenschap en techniek en door de teloorgang van ideologieën behoefte heeft aan echte hoop. Die kan volgens hem slechts in God gevonden worden. De Franse Revolutie en de door Karl Marx gepropageerde proletarische revolutie, die meer rechtvaardigheid predikten, brachten slechts valse hoop. Marx baseerde zijn theorie enkel op economische overwegingen, iets wat volgens de paus onvoldoende is om de mens het ware geluk te brengen.