Het nieuws van 27 november 2007

Ook baby`s verkiezen helpende hand boven hinderende pestkop

Rotterdam. Baby`s beoordelen onbekenden op hun gedrag en hebben de voorkeur voor individuen die anderen helpen. Tot die conclusie komen psychologen van Yale University in New Haven, VS. Kiley Hamlin en haar collega`s beschrijven hun bevindingen in de meest recente editie van tijdschrift Nature. Baby`s van 6 en 10 maanden oud werden onderworpen aan een reeks experimenten om te achterhalen of sociaal gedrag jegens derden al beoordeeld wordt door zulke jonge mensjes. Gezeten voor een soort poppenkast bekeken ze houten figuurtjes met grote opgeplakte ogen die een groene heuvel op en af gingen. Een houten rondje probeerde tevergeefs de heuvel te beklimmen. Een driehoekje en een vierkantje hielpen het klimmertje respectievelijk omhoog te komen, of duwde hem juist naar beneden. Als de kinderen vervolgens konden kiezen tussen de helper en de pestkop, reikten ze vrijwel allemaal naar de helper. Daar kregen de baby`s een volgende poppenkastopstelling te zien, met alle drie figuurtjes tegelijk, met de klimmer in het midden. Als de klimmer in de richting van de pestkop bewoog, bleven de ogen van de 10 maanden oude zuigelingen een seconde langer hangen op het tafereel, dan als het klimmertje naar de helper ging. Dat wijst er volgens de psychologen op dat ze verrast waren door het eerste. Bij baby`s van 6 maanden oud was dit verschil niet te meten. Dat wijst erop dat kinderen die slechts 6 maanden oud zijn wel individuen die anderen helpen verkiezen boven zij die anderen hinderen. Maar op die leeftijd hebben ze nog geen verwachtingen over hoe anderen zullen kiezen tussen helpers en pestkoppen. Als ze 10 maanden oud zijn wel. Dit alles wijst erop dat sociale beoordeling een aangeboren eigenschap is van de mens.