Het nieuws van 3 november 2007

Identiteit en wederkerigheid

In het debat over immigratie en integratie naar aanleiding van Paul Scheffers boek Het land van aankomst vandaag aandacht voor het thema Identiteit en wederkerigheid. Dick Pels ziet zelfrelativering als een essentieel element van onze identiteit. Salima Belhaj zegt dat je mensen nooit over één kam mag scheren.Startpunt voor de discussie is het volgende citaat van Scheffer: „Soms hoor je wel: ‘Ze zijn naar ons toe gekomen, wij niet naar hun land.’ Kortom, de meerderheid heeft de macht en het recht om de minderheden tot aanpassing te dwingen. Maar die machtsongelijkheid kan nooit tot een werkelijk samenleven leiden, al was het maar omdat de democratie gaat over de verdediging van de rechten van de minderheid. Nodig zijn gedeelde normen waaraan zowel de meerderheid als de minderheden zich gebonden voelen, zoals het recht op godsdienstvrijheid. De vraag die ons zal bezighouden is: wat leert de worsteling met de integratie ons over zwakten van de samenleving als geheel? We zullen een onbevangen blik werpen op tekorten van de meerderheidscultuur, maar ook de minderheden zullen het debat over misstanden in eigen kring moeten aanvaarden. De zoektocht naar de manier waarop we kunnen samenleven vraagt aan alle kanten om zelfonderzoek. Dat is de diepere betekenis van de wederkerigheid waar we naar zoeken: wie aan migranten vraagt kritisch naar hun tradities te kijken, moet ook zelf bereid zijn om eigen vanzelfsprekendheden tegen het licht te houden.”