Twee jaar cel voor advocaat

Oud-advocaat Chris K. (56) is gisteren door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij witwaspraktijken, misbruik van zijn derdenrekening en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank achtte bewezen dat de jurist langdurig betrokken was bij het witwassen van crimineel geld en een illegale handel in nep-potentiepillen. De rechtbank woog in het vonnis mee dat de oud-advocaat in 2000 ook al betrokken was bij misbruik van zijn derdenrekening in een helingzaak. Daarvoor werd hij in 2006 door het Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld. De jurist heeft daar overigens cassatie tegen ingesteld bij de Hoge Raad.

De rechtbank noemde zijn betrokkenheid bij dergelijke praktijken ‘des te kwalijker’ omdat hij ‘achter de façade van zijn advocatenkantoor’ zelf is gaan participeren in de criminele activiteiten van zijn cliënten. „Dat doet de rechtbank ernstig twijfelen of het morele besef van verdachte wel toereikend is voor dat van ambt van advocaat.”

Na doorzoeking van zijn kantoor en woning, april vorig jaar, begon de Orde van Advocaten een tuchtrechtprocedure tegen de jurist. Drie dagen voor de start van die procedure liet hij zichzelf als advocaat schrappen. Volgens deken Willem Bekkers van de Orde is het een zeldzaamheid dat (ex-)advocaten voor dergelijke misdrijven vervolgd en veroordeeld worden. „Bij vermoedens van misbruik grijpen we in. Verder vinden er steekproeven plaats.”

De rechtbank verwierp het verweer van de jurist dat zijn procesrecht was geschonden omdat de bewijsstukken deels gebaseerd zijn op een strafzaak tegen een van zijn zakenpartners, die gisteren ook veroordeeld is voor zijn betrokkenheid in de witwaspraktijken. Omdat de jurist in die Belgische strafzaak geen partij was, zou hij zich ook niet hebben kunnen verweren tegen die bewijsstukken die nu in deze zaak gebruikt zijn.

Ook het verweer dat de jurist niet had kunnen weten dat door hem beheerd geld crimineel geld was werd door de rechtbank afgewezen. Volgens de rechtbank wist de jurist dat zijn zakenpartner in België was veroordeeld, en dat hij beschikte over crimineel geld.