Te véél lesuren

Er wordt op middelbare scholen te weinig les geven, zo berichtten diverse media de afgelopen tijd. Op mijn school – ik zit in klas 5 van het Koning Willem II gymnasium in Tilburg – is er daarom een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is, net als op andere scholen, een aantal proefwerkweken afgeschaft om aan voldoende lestijd te komen.

De leerlingen zijn hier ontevreden over. Eerst hadden we vroeg vrij om te leren, nu moeten we naar school. Maar de twee proefwerken per dag blijven staan. Het gevolg: er vallen veel meer onvoldoendes.

Zou het niet beter zijn als de overheid middelbare scholen meer tijd geeft om alternatieve oplossingen te zoeken voor het lesurenprobleem? Je kunt wel veel lessen hebben, maar als je om vier uur ’s middags uit bent en je moet nog twee proefwerken leren, dan gaan die lessen juist ten koste van je studieresultaten.

Noor Pruijn (15 jaar)

Tilburg