Steun voor plan stille autoband

De Europese Commissie neemt het idee over van milieuminister Cramer (PvdA) om autobanden die weinig lawaai veroorzaken verplicht te stellen. Het dagelijks bestuur van de EU sprak gisteren haar steun uit voor de Nederlandse suggestie tijdens een vergadering van Europese milieuministers in Luxemburg. Volgend jaar komt de Commissie met een concreet voorstel.

Geluidshinder is een van de speerpunten in het beleid van minister Cramer. „Geluidsoverlast veroorzaakt grote gezondheidsproblemen”, zei de minister gisteren in Luxemburg. „Denk aan mensen die slecht slapen doordat ze in de buurt van snelwegen wonen. Investeringen in eindoplossingen zijn een mogelijkheid; bijvoorbeeld in de aanleg van geluidswallen. Maar het is eenvoudiger en voordeliger om de problemen bij de bron aan te pakken.”

Diverse landen, waaronder Groot-Brittannië en Duitsland, zegden gisteren toe de plannen te zullen steunen. Cramer verwacht dat producenten van autobanden uiterlijk in 2012 verplicht worden alleen geluidsarme banden op de markt te brengen.

Een Commissievoorstel om Oostenrijk te dwingen zijn grenzen open te stellen voor de import en teelt van twee soorten genetisch gemodificeerde maïs werd door de EU-landen verworpen. Elders in de Unie worden deze maïssoorten wel verbouwd en in voedingsmiddelen verwerkt.

De Europese Commissie staat onder druk van de Wereldhandelsorganisatie WTO, die in de Oostenrijkse weigering een schending ziet van internationale regels over vrijhandel. Oostenrijk beroept zich onder meer op specifiek nationale omstandigheden waardoor de teelt van genetisch gemodificeerde maïs eenvoudig tot ‘besmetting’ van andere landbouwarealen zou leiden. Nederland behoorde tot de vier landen die zich vóór het Commissievoorstel uitspraken.