Serviërs Bosnië: aanval op Lajcak

Het parlement van de Servische Republiek in Bosnië wil dat de bevoegdheden van de internationale Bosnië-bestuurder, Miroslav Lajcak, worden beperkt. Rusland wil de rol van Lajcak „heroverwegen”.

Het parlement richtte zijn verzoek aan de Peace Implementation Council (PIC), die toezicht houdt op het vredesproces in Bosnië. De PIC, waarin 55 landen en internationale organisaties deel van uitmaken, vergadert vandaag en morgen in Sarajevo.

Het parlement van de Servische Republiek wil dat Lajcak de zogenoemde ‘bevoegdheden van Bonn’ worden ontnomen. Die bevoegdheden, die de Bosnië-bestuurder in 1997 tijdens een bijeenkomst van de PIC in Bonn werden toegekend, machtigen hem wetten op te leggen en politici te ontslaan als ze het vredesproces saboteren.

De Servische Republiek is in een scherp conflict met Lajcak gewikkeld sinds de Slowaakse diplomaat onlangs nieuwe regels voor het besluitvormingsproces in de centrale regering en het parlement vaststelde. Het parlement in Banja Luka eiste gisteren dat die maatregel wordt teruggedraaid; Lajcak weigert dat.

Lajcak kreeg gisteren onomwonden steun van de VS. De Amerikaanse regering waarschuwde de Servische Republiek dat „een conflict met Lajcak neerkomt op een conflict met de VS”. Rusland liet bij monde van onderminister van Buitenlandse Zaken Vladimir Titov weten de bijeenkomst van de PIC te willen gebruiken om de rol van Lajcak te heroverwegen.

In Belgrado hebben gisteren diplomaten uit de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië geprotesteerd tegen recente verklaringen van Belgrado, waarin een verband wordt gelegd tussen de crisis in Bosnië en de kwestie-Kosovo. Volgens de diplomaten hebben het akkoord van Dayton, dat in 1995 een eind maakte aan de Bosnische oorlog, en resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, die Kosovo in 1999 onder VN-bestuur plaatste én vaststelde dat Kosovo deel uitmaakt van Servië, niets met elkaar te maken. (VIP, AFP)