Obsessie Westen jegens Iran is foute raadgever 2

Nu de opwinding in Washington over Iran onrustbarende vormen begint aan te nemen en men zich in Europa afvraagt wat er in Amerika aan de hand is, zou het geen kwaad kunnen te wijzen op de grote risico`s die uitgaan van het Israëlische massavernietigingspotentieel. Israël is mogelijk van plan dit in te zetten tegen Iran omdat de Iraanse ambities een bedreiging vormen voor zijn nucleaire monopoliepositie in het Midden-Oosten. Het is niet moeilijk te raden dat Iran hierin geleidelijk verandering tracht te brengen.

Deze eenvoudige waarheid wordt in de westerse media constant verbloemd, zo niet geheel genegeerd. Een voorbeeld is het artikel van Juurd Eijsvoogel dat wel op de zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid van proliferatie naar landen als Saoedi-Arabië en Egypte wijst, maar de aanwezigheid van het Israëlische atoomwapen onvermeld laat. Alsof de nucleaire proliferatie in het Midden-Oosten niet allang begonnen is met de inmiddels zeer geavanceerde productie van atoomwapens door Israël. De meeste commentatoren geven er de voorkeur aan dit feit slechts zijdelings of in het geheel niet te vermelden en toch lijkt het van doorslaggevend belang voor een juist begrip van de situatie.

Rust bij de redactie van deze krant een taboe op Israëls massavernietigingswapens?