Generali onder vuur hedgefonds

Generali wordt belaagd door een hedgefonds dat wijzigingen in de leiding wenst. In tegenstelling tot ABN Amro, toen de bank onder vuur lag van TCI, roept de Italiaanse verzekeraar onmiddellijk de hulp in van de regering.

Wordt na ABN Amro de verzekeraar Generali in Italië het volgende slachtoffer van activistische beleggers?

In de Italiaanse verzekerings- en financiële wereld is grote onrust ontstaan, nadat de Britse belegger Algebris zijn vizier had gericht op Generali. Algebris is gelieerd aan het hedgefonds TCI dat aan de basis stond van de aandeelhoudersrevolte bij ABN Amro, die heeft geleid tot de opsplitsing van de grootste Nederlandse bank. TCI heeft geld gestoken in Algebris, zit op hetzelfde adres in Londen en Algebris bezat naar eigen zeggen een ‘aardig aantal’ aandelen ABN Amro.

Generali is de derde verzekeraar van Europa. Een verzameling van 118 verzekeringsbedrijven die in 70 landen actief zijn en 30 miljoen klanten hebben. Het bedrijf bestaat 180 jaar. Algebris heeft een klein aandeel van 0,3 procent in Generali genomen met een calloptie, waardoor het belang kan groeien tot 1 procent. Een zeer beperkt maar uiterst explosief belang, zo bleek vorige week dinsdag.

Toen stuurde Algebris een brief naar Generali, net als TCI destijds naar ABN Amro. In de brief vraagt het hedgefonds om een wijzigingen in de leiding. De voorzitter van de raad van bestuur van Generali, Antoine Bernheim, is daar zo van geschrokken dat hij onmiddellijk een onderhoud heeft gevraagd en gekregen met de president van de Italiaanse centrale bank Mario Draghi en de Italiaanse minister van Financiën Tommaso Padoa-Schioppa. Over wat daar is besproken wordt niets vrijgegeven. „Maximale gereserveerdheid” is geboden, aldus de Centrale Bank.

Algebris heeft met het verzoek tot vervanging van de leiding de zwakke plek van Generali gevonden. Bernheim, die zijn termijn vorig jaar vernieuwd zag worden, overtuigt op 83-jarige leeftijd niet meer echt. Hij zou zijn medebestuurders wantrouwen die volgens hem azen op zijn stoel. De 83-jarige Bernheim zegt niet te willen terugtreden en zijn termijn tot 2010 vol te maken.

Vooralsnog houden aandeelhouders zich op de vlakte. Maar de voetzoeker die Algebris op de leiding van Generali heeft afgestuurd, kan tot een verstoring van het wankele evenwicht leiden. Er zijn aandeelhouders die in zijn voor een vervanging van Bernheim, maar niemand lijkt er op dit moment voor te voelen om dit versneld te laten gebeuren door het ingrijpen van een belegger die maar een handvol aandelen heeft.

De diepere grond voor de onrust in de Italiaanse financiële wereld betreft niet zozeer het lot van Bernheim, maar de onzekerheid over de gevolgen van de acties van Algebris. Wat is het hedgefonds werkelijk van plan, zo vraagt men zich af. Beschikt het over machtige partners, die zich nu nog achter Algebris verschuilen? Davide Serra van Algebris heeft dit ontkend. Het stelt dat dergelijk aannames „zonder enig fundament” zijn. Wel zegt de durfkapitalist „andere aandeelhouders aan te willen moedigen om zich achter zijn standpunt te scharen”. Eergisteren heeft Algebris contact opgenomen met grote beleggers om te polsen of ze ook vinden dat het management van Generali moet worden vervangen. De meeste grote aandeelhouders van Generali, de banken Mediobanca, Intesa Sao Paolo en de stichting CariVerona, reageren afwachtend op de zet van Algebris. Giovani Bazoli van Intesa Sao Paolo stelt enkel „toeschouwer te zijn bij dat wat met Generali staat te gebeuren”. Paolo Biasi van CariVerona spreekt van een „delicate situatie”. Veel uitgesprokener is Fabrizio Palenzola, de tweede man van de grootste bank van Italië, Unicredit. „We hebben te maken met een instituut [Generali] dat al 180 jaar bestaat en prima resultaten boekt. Nu komt er een fonds [Algebris], gefinancierd door banken. Het heeft 0,3 procent van de aandelen en valt Generali aan uit speculatieve overwegingen. Mij, en ik spreek op persoonlijke titel, bevalt dit soort agressie niet. Als er ongemotiveerde koersstijgingen worden gecreëerd moeten de toezichthoudende autoriteiten ingrijpen.”

Sinds Algebris vorige week de aanval opende, is de koers van Generali met 10 procent gestegen. Vandaag presenteert Generali kwartaalcijfers. Analisten verwachten een winstgroei met meer dan 23 procent in de eerste negen maanden van 2007.

Maar het is de vraag of het voldoende is om de positie van topman Bernheim te verzekeren. Bernheim heeft in het verleden al eens gewaarschuwd dat grote Europese verzekeraars een overname van Generali overwegen.