Ehsan Jami wel of niet uit de PvdA?

Is Ehsan Jami nog lid van de PvdA of niet? „Volgens mij niet”, zegt Jami zelf. Vanochtend vormde het 22-jarige raadslid volgens de website van gemeente Leidschendam-Voorburg een eenmansfractie, maar was hij volgens de website van de PvdA raadslid van de PvdA. Een PvdA-woordvoerder: „Dat is een beetje vreemd, ja. We delen Jami vandaag schriftelijk mee dat hij niet langer partijlid is.”

De PvdA verzocht Jami, PvdA-raadslid en oprichter van het comité voor ex-moslims, zijn raadszetel op te geven nadat hij eind september samen met Geert Wilders in een open brief Mohammed met Adolf Hitler vergeleek. Jami kondigde daarop aan een eenmansfractie op te richten.

Daarmee verdwijnt Jami met één muisklik uit het ledenbestand van de PvdA op basis van artikel 4, lid 4 van de partijstatuten. Daarin staat dat iemand die ‘op eigen titel zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam op een zetel die verkregen is door plaatsing op een PvdA-kandidatenlijst’ geen lid van de partij kan zijn.

Maar een royement is dat niet, want dan dient de PvdA aan te tonen dat Jami de partij schade heeft berokkend en is er een beroepsmogelijkheid. De VVD schrapte een soortgelijk artikel recent uit zijn statuten, waardoor een moeizame royementsprocedure de enige manier was geweest om het afvallige Kamerlid Rita Verdonk uit de partij te zetten. Tot opluchting van de partijtop hield zij de eer aan zichzelf.

Waarom Jami dan nog steeds PvdA-lid is? Volgens de PvdA-woordvoerder schrijft de partij hem pas uit als de griffie van Leidschendam-Voorburg hem als eenmansfractie registreert. Dat gebeurde gisteravond, toen men vergaderde over een eigen kantoortje en brievenbus. De PvdA-uitschrijving zou vandaag volgen. Over zijn politieke toekomst wil Jami alleen kwijt dat hij „met meerdere partijen in gesprek is”. Hij hakt de knoop pas door in maart, „als mijn film klaar is”.