Effect van bedrijven op milieu blijft vaag

Het effect dat grote Nederlandse bedrijven hebben op klimaatverandering blijft nog onduidelijk. In hun maatschappelijke jaarverslagen over 2006 geven slechts enkele bedrijven gedetailleerde informatie over hun klimaatbeleid.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de maatschappelijke jaarverslagen van 27 grote Nederlandse bedrijven door accountants- en adviesorganisatie Ernst & Young dat morgen zal verschijnen.

Slechts twee bedrijven hebben in hun verslag een zogeheten carbon footprint opgenomen, waarin ze aangeven wat de invloed van de organisatie op klimaatverandering is en op welke manier ze denken die invloed in de toekomst te kunnen beperken. De meeste bedrijven beperken zich tot een tabel met daarin gegevens van hun directe uitstoot aan CO2.

Een visie en duidelijke doelstellingen hoe de impact van hun activiteiten te verminderen, ontbreken in de jaarverslagen. Ook vergelijken de bedrijven de eigen milieuprestaties zelden met die van concurrenten.

„Dat nog zo weinig bedrijven rapporteren over hun CO2-voetafdruk heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de discussie over klimaatverandering eind vorig jaar pas weer stevig is aangezwengeld”, zegt Dietmar Laske, adviseur maatschappelijk ondernemen bij Ernst & Young. „Volgend jaar zou je meer van die carbon footprints terug moeten zien.”

De uitkomsten zijn opmerkelijk omdat Nederlandse AEX-fondsen vorige maand hoog scoorden in de Dow Jones Sustainability Index, een internationale graadmeter voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Akzo Nobel, Philips en Unilever scoorden het beste in hun sector. TNT haalde de hoogste score van alle bedrijven.

jaarverslagen: pagina 15