De Palestijnen willen vooral graag overleven

Hulp aan de Palestijnen is zinloos, schrijft historicus Bennema (nrc.next, 22 oktober).

Moeten we ze dan maar aan hun lot overlaten? Nee, ook al betalen we dan de bezetting.

De onderkop ‘Waarom hulp aan de Palestijnen nu zinloos is’ boven het artikel van historicus Tineke Bennema (nrc.next, 22 oktober) zet de lezer op het verkeerde been: pleit Bennema, die we kennen als een voorvechtster van de Palestijnse zaak, er werkelijk voor dat we de financiële hulp aan Gaza en de Westoever staken, omdat die toch zinloos zou zijn?

Dat zou vreemd zijn. Want de nood is er hoger dan ooit. Tachtig procent van de bevolking is nu afhankelijk van de basale voedselhulp van de Verenigde Naties. Veel zieken krijgen niet meer de benodigde zorg en sterven onnodig. Verborgen ondervoeding, een tekort aan vitamine en proteïne, neemt hand over hand toe. De banken worden binnenkort geheel geblokkeerd, en Israël dreigt met het afsluiten van de elektriciteit.

Ik ben het met Bennema eens dat Nederland zijn schuld afkoopt met ontwikkelingshulp, en dat we nog steeds de moed niet kunnen opbrengen om Israël onder druk te zetten. We hadden allang met Hamas moeten praten, de legitieme vertegenwoordiging van de helft van de Palestijnen. We hoeven terreurdaden daarmee niet goed te praten, maar, zegt Bennema terecht, het bloed aan de handen van Sharon heeft ons er ook nooit van weerhouden met hem wel zaken te doen. We meten nog steeds met twee maten.

Het is waar dat ontwikkelingshulp die naar de Palestijnen gaat niet zal leiden tot ontwikkeling. Daarvoor is de infrastructuur in de gebieden te beschadigd, het bestuur te versnipperd en te machteloos, daarvoor is de nood te hoog. Het gaat om het naakte overleven onder steeds verder opgevoerde bezettingspolitiek.

Maar dat kan geen reden zijn om de Palestijnen aan hun lot over te laten, wachtend op een politieke oplossing. Ik pleit voor een en-en-beleid, in plaats van een keuze tussen ontwikkelingshulp of politiek. Het wordt hoog tijd dat we de zinloze boycot van Hamas opheffen, en met alle Palestijnse partijen praten. Het wordt hoog tijd dat we Israël houden aan de verdragen, aan de mensenrechten, aan het internationale recht en niet accepteren dat de bezettingspolitiek doorgaat. Intussen kunnen we de Palestijnen die het water aan de lippen staat niet laten stikken. Ook niet als dat betekent dat wij feitelijk de bezetting betalen, zoals we dat al vele jaren doen.

Anja Meulenbelt is Eerste Kamerlid voor de SP en auteur van meerdere boeken over Palestina, waaronder ‘Habibi, habibi – Gazadagboek’ (2004).

Lees meer over SP-lid Anja Meulenbelt en haar werk op anjameulenbelt.sp.nl