De escortsservice voor de jonge automobilist

Zou het lukken met dat vroege rijbewijs van Camiel?

Wat me een warm gevoel gaf was de geestdrift waarmee hij het plan lanceerde. Al is het onzin wat hij verzint, hij laat het altijd klinken als een blije boodschap. Dat moet in z’n Limburgse aard zitten. Ook als hij morgen voorstelt om eerst het Amsterdam-Rijnkanaal te dempen, en vervolgens ook de Rijn, de Lek, de Waal en de Maas aan te pakken tot minstens voorbij Den Bosch omdat daarmee het verkeer op de A1 ontzettend verlicht zal worden, ga je er onwillekeurig even in mee, Hij bréngt het zo enthousiast.

Leuk is dat. Dat zouden meer ministers moeten hebben.

Maar lukt het?

Ik heb het natuurlijk niet over het eigenlijke rijden. Elke gezonde, uit de kluiten gewassen Hollandse jongen van 15 of 16 kan een auto van A naar B krijgen. Als je nagaat hoeveel gestresste en gefrustreerde sjagrijnen van 30 jaar en ouder gemiddeld achter het stuur zitten, zou het wel eens een revolutionaire verbetering kunnen betekenen als we morgen de hele wagenparkbevolking in één klap de helft jonger konden maken.

Maar lukt het qua begeleiding?

Dat zou wel eens de achilleshiel van Camiels idee kunnen blijken. Hij bracht het weer met verve, daar niet van. Een volwassen begeleider met veel rij-ervaring kan de jonge automobilist er zelfs van doordringen dat hij er niet bij moet drinken, hoorde ik hem op de radio verzekeren. Maar zeker als je van zo’n ambitieniveau uitgaat bij de escort, die dus eigenlijk niet een uurtje maar de hele nacht in de buurt moet blijven, kom je in de problemen.

Waar haal je die mensen om te beginnen zo gauw vandaan?

Er is al zoveel krapte op de arbeidsmarkt, zeker in de jeugdzorg, waar ze de verantwoordelijkheid begrijpelijkerwijs liever ontvluchten dan omarmen. Je zit als begeleider bijvoorbeeld naast zo’n kind in de auto, je hebt vastgesteld dat het zich nog niet lam heeft gezopen, ook overigens maakt het een redelijk gecoördineerde indruk, en tóch rijdt het in de buurt van Blaricum of Peizerwolde tegen een boom.

Kan gebeuren. Maar draai jij dan op voor de schade? En dan kom ik dus nog niet eens met een casus waar gewonden of doden bij vallen, en waar de strafrechter aan te pas kan komen.

Dat is één ding waarover Camiel tevoren misschien niet al te goed heeft nagedacht. „Het is een kwestie van uitwerking”, hoorde ik hem weer over z’n eigen voortvarendheid struikelen, toen de vraag aan de orde was gekomen voor hoeveel jongelui er de komende kabinetsperiode begeleiding moet worden gerekruteerd. Zou hij primair aan vormen van mantelzorg denken – dus zoals vroeger je vader of je grote broer achter je aan holden om de bagagedrager vast te houden als je moest leren fietsen?

Maar dit lijkt me een fractie ingrijpender. Zijn vaders en grote broers de hele dag beschikbaar? Nog daargelaten de overweging dat weinig gezonde, uit de kluiten gewassen Hollandse jongens van zeventien hun vader of grote broer op de passagiersstoel van hun eerste auto hopen aan te treffen in plaats van een gedroomde vriendin.

Zou het iets voor 65-plussers moeten worden, die toch eigenlijk al veel te vroeg hun hand ophouden om de hele dag, betrekkelijk nutteloos voor de samenleving, te golfen of domme televisiespelletjes bij Max te spelen? Want we kunnen moeilijk naast broodnodige fysici en IT-deskundigen ook nog ervaren chauffeurs uit India laten invliegen. En begeleiders opleiden, zoals we ook parkeerwachters, buurtvaders en wijkmoeders hebben opgeleid?

Zelf gun ik het Camiel ontzettend dat hij het voor mekaar krijgt. Maar ik zou zeggen: maak nou eerst rustig de fietsverlichting in orde, jongen.

Lees alle eerdere columns van Jan Blokker op nrc.nl/blokker