Correcties & aanvullingen

Asielzoeker Patrick

De asielzoeker Patrick die wordt genoemd in het artikel Prijs voor video Mooibroek (29 oktober, pagina 9) heeft geen zelfmoord gepleegd, maar is door een andere oorzaak overleden.

Pabo

In het artikel Allochtonen voelen zich niet thuis op pabo (29 oktober, pagina 3) staat dat autochtone studenten minder contact hebben met hun medestudenten en minder graag op school komen. Dit moet allochtone studenten zijn.

Sms’en

In het artikel Sms’en in versvorm (30 oktober, pagina 20) staat dat sms-dichteres Sofie Cerutti in 2003 een rubriek op de kinderpagina van NRC Handelsblad had. Die rubriek werd niet door Cerutti verzorgd maar door de auteur van het artikel, Ine Poppe.