Bonus van 3.000 euro voor baan gehandicapte

Medewerkers van de sociale werkplaats Montapack in Diemen pakken kerstpakketten in. Het kabinet en de Tweede Kamer willen dat meer gehandicapten een reguliere baan krijgen en niet alleen op sociale werkplaatsen terechtkomen. Foto Bram Budel Medewerkers van de sociale werkplaats Montapack in Diemen pakken kerstpakketten in. Ton vd. Struyf (rechts) helpt met de vulling voor in de pakketten. FOTO: BRAM BUDEL Budel, Bram

Meer mensen met een handicap moeten aan de slag bij een reguliere werkgever in plaats van in een sociale werkplaats. De Tweede Kamer heeft gisteravond ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) dat dit regelt.

Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar een bonus van maximaal 3.000 euro als zij een persoon met een arbeidshandicap aan een reguliere baan helpen. Het kabinet trekt hier in totaal 18 miljoen euro voor uit. Het geld is alleen bestemd voor mensen die een indicatie hebben voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

De WSW regelt dat mensen die door een lichamelijke of psychische beperking geen reguliere baan kunnen krijgen, toch kunnen werken. Nu zijn er bijna 100.000 WSW’ers. Een klein deel (3 procent) van hen werkt onder begeleiding bij een gewoon bedrijf of is daar gedetacheerd (19 procent) vanuit een sociale werkplaats. De rest (78 procent) werkt in een sociale werkplaats.

De afgelopen jaren zijn er lange wachtlijsten ontstaan voor de sociale werkplaatsen. De wachttijd kan oplopen tot soms wel vijf jaar. Eind 2006 wachtten er zo’n 20.000 mensen met een handicap op zo’n gesubsidieerde werkplek. Het kabinet wil de wachtlijsten terugdringen door meer mensen uit deze doelgroep onder begeleiding te laten werken bij een reguliere werkgever. Gemeenten hebben de begeleiding van deze groep vaak ondergebracht in werkvoorzieningschappen. Het kabinet wil dat gemeenten zich er intensiever mee gaan bemoeien. Daarom worden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW, net zoals ze in 2004 zijn geworden voor de bijstand.

Gemeenten die een bonus krijgen omdat ze iemand met een WSW-indicatie aan een baan hebben geholpen, mogen zelf weten waar ze die aan besteden. Ze kunnen het geld geven aan de werkgever die bereid is geweest om de gehandicapte werknemer in dienst te nemen. Of ze kunnen het geld geven aan de werknemer.

Werknemers die voldoende capaciteiten hebben om onder begeleiding te werken bij een reguliere werkgever, kunnen ook zelf aanspraak maken op een persoonsgebonden budget. Ze kunnen dan zelf kiezen wie hen begeleidt bij het werk, bijvoorbeeld een jobcoach.