Birmese drugsbaas en krijgsheer overleden

Bangkok. Een van de meest beruchte krijgsheren van Azië, Khun Sa, is overleden in de oude hoofdstad van Birma, Rangoon. De doodsoorzaak is niet bekend, maar Khun Sa zou last hebben gehad van suikerziekte en hoge bloeddruk. Khun Sa heeft tientallen jaren een guerrillaoorlog tegen de Birmese regering gevoerd, grotendeels gefinancierd door grootschalige handel in opium in de zogenoemde Gouden Driehoek (grensregio van Thailand, Birma en Laos). Met een privéleger van honderden strijders vocht hij naar eigen zeggen voor de onafhankelijkheid van de Shan, een etnische minderheid in het noorden van Birma. In de jaren negentig viel hij uit de gratie van de Shanleiders en tekende in 1996 een vredesakkoord met de junta. Daarna trok hij zich terug in Rangoon, waar hij leefde onder bescherming van de junta.