Rebellenleider Congo geeft zich over aan VN

Kinshasa. De leider van de Mai Mai-rebellen in de door geweld geteisterde Oost-Congolese provincie Noord-Kivu, Kasereka Kabamba, heeft zich overgegeven aan vredestroepen van de Verenigde Naties. De occulte Mai Mai-groepering is een invloedrijke speler in het aanhoudende geweld tussen de talrijke gewapende groepen in Oost-Congo. De rebellenbeweging maakt zich onder meer schuldig aan het werven van kindsoldaten. Daarnaast gebruikt zij verkrachting als oorlogsmiddel. Kabamba deserteerde uit het Congolese regeringsleger om leiding te geven aan de Mai Mai. Hij strijdt samen met de rebellen van de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda (FDLR), een Hutu-groepering, tegen de troepen van generaal Laurent Nkunda, die zelfstandig leiding geeft aan een gewapende groepering die de Tutsi`s in Oost-Congo beschermt.