Ozon aan de grond bedreigt landbouw

Rotterdam, 30 okt. Niet het broeikaseffect maar de stijgende concentratie ozon op grondniveau zal de landbouw bedreigen. Als de groei in het verbruik aan fossiele brandstoffen in het huidige tempo doorgaat, zonder dat de uitstoot van verbrandingsgassen wordt aangepakt, kan de `lage ozon-concentratie` tegen 2100 op veel plaatsen met 50 procent zijn toegenomen. Ozon (O3) op leefniveau ontstaat uit een reactie tussen verbrandingsgassen en zonlicht. Het gas is schadelijk voor planten. Onderzoekers van MIT in Boston berekenden met behulp van modellen dat de ozonconcentratie het hardst zou groeien in landbouwgebieden (Energy Policy, november). Hoewel de klimaatopwarming en stijgende concentratie CO2 de plantengroei in zijn algemeenheid zal bevorderen kan de mondiale landbouwopbrengst tegen 2100 met 40 procent zijn gedaald door ozonschade. Uitbreiding van het landbouwareaal kan het verlies beperken.