Kees van Twist wordt ambassaderaad in VS

Directeur Kees van Twist van het Groninger Museum wordt met ingang van februari volgend jaar in elk geval voor een half jaar ambassaderaad culturele aangelegenheden voor Nederland in de Verenigde Staten. Van Twist (54) blijft wel aan museum verbonden als adviseur.

Adjunct-directeur Patty Wageman neemt Van Twists taken tijdelijk over. In principe geldt zijn benoeming voor vier jaar, maar Van Twist besluit in september 2008 of hij dan nog drie jaar in New York blijft. Hij heeft dit zelf bedongen. Bevalt het hem niet, dan keert hij naar Groningen terug als directeur. Indien Van Twist wel ambassaderaad blijft, start het museum de procedure voor de werving van een nieuwe directeur.

Van Twist zegt na „rijp beraad” te voldoen aan het verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Ik beschouw het als een uitdaging en een verrijking om de Nederlandse kunst en cultuur in de volle breedte en diversiteit in de Verenigde Staten te kunnen presenteren en een ontmoeting van de Nederlandse en Amerikaanse kunst en cultuur tot stand te brengen”, aldus Van Twist in een persverklaring. Van Twist is sinds 1999 directeur van het Groninger Museum waar hij Frans Haks opvolgde.