Kamer ruziet om milieumaatregelen

Er zijn vrijwel geen Tweede Kamerleden die de klimaatverandering geen „gigantisch probleem” vinden, constateerde minister Cramer (Milieu, PvdA) gisteren tijdens een debatmarathon over het kabinetsbeleid om Nederland in 2020 ‘schoon en zuinig’ te maken. „U onderschrijft de doelen, u verschilt alleen van mening over de aanpak.”

Zo is het. Vrijwel de gehele Tweede Kamer stemt ermee in dat het kabinet streeft naar een vermindering van 30 procent CO2-uitstoot in 2020 vergeleken met 1990, naar een energiebesparing van 2 procent per jaar en naar het opwekken van 20 procent van de energie op duurzame wijze in 2020, tegen 2 à 3 procent nu.

Over de vraag of deze ambities worden gehaald, lopen de emoties hoog op. De grootste verdediger van het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig is PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Hij vergelijkt het plan met een „bouwwerk” om de wereld te redden voor komende generaties. Hij ziet een „mooie mix” van samenwerking in eigen land en internationale samenwerking. Zaak is wel om bestuurders, burgers en bedrijven te betrekken bij de „trendbreuk” die dit kabinet voor ogen staat. Samsom: „Niemand mag uit dit bouwwerk ontsnappen. Vluchten kan niet meer. Dit mag niet mislukken.”

De felste kritiek komt van Kamerleden die bezorgd zijn dat de doelen niet worden gehaald. Zoals Wijnand Duyvendak (GroenLinks), die het gisteren met zijn voormalige milieumaatje Samsom aan de stok kreeg. Duyvendak vindt het „pijnlijk” dat Nederland „achter de kudde aanloopt” in Europa, in plaats van een land te zijn dat andere landen kan „meesleuren” bij het nemen van krachtige milieumaatregelen.

De Kamer waarschuwde Cramer verder dat het gebruik van biobrandstoffen niet tot gevolg mag hebben dat elders in de wereld de grondstoffen voor die brandstoffen zó duur worden dat voedsel te duur wordt. Bij invoering van de kilometerheffing moet de aanschafbelasting voor auto’s vooral niet worden afgeschaft, vond de Kamer. En last but not least: is er voldoende geld om de productie van duurzame energie te stimuleren? Ja, wist minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) te melden. Gisterochtend heeft ze daarover een akkoord gesloten met minister Bos (Financiën, PvdA). Er komt vanaf het jaar 2012 jaarlijks 300 tot 350 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe subsidie, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).