Kamer dringt aan op steun voor Iraanse activist

De Tweede Kamer eist opheldering van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) over het mogelijke doodvonnis tegen de Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist Abdullah al-Mansouri (62).

De zoon van Al-Mansouri, Adnan (35), vernam gisteren van een Syrische mensenrechtenorganisatie dat zijn vader door een Iraanse rechtbank ter dood zou zijn veroordeeld. Het vonnis zou op zeer korte termijn worden voltrokken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de veroordeling nog niet bevestigen.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot zei gisteravond in het radioprogramma Met het oog op morgen dat hij bereid is te bemiddelen in de zaak. Iran moet dan wel bereid zijn tot overleg. Bot vindt dat Nederland er alles aan moet doen om de executie van de mensenrechtenactivist te voorkomen.

De PvdA, SP, VVD, CDA en GroenLinks willen dat minister Verhagen de Iraanse ambassadeur onmiddellijk op het matje roept. Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) wil dat „alles uit de kast wordt gehaald om Al-Mansouri te redden”. Hij is van mening dat koningin Beatrix zich, bij wijze van uitzondering, over deze zaak moet uitspreken omdat zij Al-Mansouri in het verleden een lintje heeft verleend voor zijn mensenrechtenactiviteiten. „Het is toch wrang dat deze man in Nederland een onderscheiding heeft gekregen en in Iran de doodstraf krijgt”, aldus Van Bommel. Kamerlid Hans van Baalen (VVD) vindt dat de minister politieke druk op Iran moet gaan uitoefenen. „De minister moet dreigen met het terugtrekken van de Nederlandse ambassadeur en het terugsturen van de Iraanse ambassadeurs. Dat zou gezichtsverlies voor Iran betekenen.”

Regeringsfracties CDA en PvdA willen eerst afwachten wat minister Verhagen gaat doen.

Al-Mansouri’s zoon vindt dat de Nederlandse overheid meer moet doen om zijn vader te bevrijden. Hij zei gisteren van vrienden in Iran te hebben vernomen dat Iran bereid zou zijn het doodvonnis tegen Al-Mansouri’s medestrijder uit te stellen in ruil voor zo’n 70.000 euro. Adnan weet niet of een dergelijke regeling ook voor zijn vader zou gelden. In dat geval moet Nederland het betalen, zei hij.

Vanavond om 18.00 uur houdt de SP een wake bij de Iraanse ambassade in Den Haag.

portret: pagina 3