Ja, Nederland moet schoner!

Het kabinet zegt dat Nederland schoner moet worden.

Daar zijn alle Kamerleden het mee eens, maar hoe?

Er zijn vrijwel geen Kamerleden die de klimaatverandering geen „gigantisch probleem” vinden, constateerde minister Cramer (Milieu, PvdA) gisteren tijdens een debatmarathon over het kabinetsbeleid om Nederland in 2020 ‘schoon en zuinig’ te maken. „U onderschrijft de doelen, u verschilt alleen van mening over de aanpak.”

Zo is het. Vrijwel de gehele Kamer stemt ermee in dat het kabinet streeft naar een vermindering van 30 procent CO2-uitstoot in 2020 vergeleken met 1990, naar een energiebesparing van 2 procent per jaar en naar méér duurzame energie zoals van wind en zon tot een aandeel van 20 procent in 2020, tegen 2 à 3 procent nu.

Over de vraag of de ambities worden gehaald, lopen de emoties hoog op. De grootste verdediger van het kabinetsprogramma Schoon en zuinig is PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Hij vergelijkt het plan met een „bouwwerk” om de wereld te redden voor komende generaties. Hij ziet een „mooie mix” van samenwerking in eigen land én internationale samenwerking. Zaak is om bestuurders, burgers en bedrijven te betrekken bij de „trendbreuk” die dit kabinet beoogt. Samsom: „Niemand mag uit dit bouwwerk ontsnappen. Vluchten kan niet meer. Dit mag niet mislukken.”

De felste kritiek komt van Kamerleden die bezorgd zijn dat de doelen niet worden gehaald. Zoals Wijnand Duyvendak (GroenLinks), die het gisteren met zijn voormalige milieumaatje Samsom aan de stok kreeg. Duyvendak vindt het „pijnlijk” dat Nederland „achter de kudde aanloopt” in Europa, in plaats van een een „lichtend voorbeeld” te zijn, een land dat andere landen kan „meesleuren” bij het nemen van krachtige milieumaatregelen. Waar Samsom in het kabinetsplan hooguit nog wat „extra hang- en sluitwerk” wil aanbrengen, beschouwt GroenLinks het plan als een „gatenkaas”. Duyvendak: „We zien een stuitend gebrek aan concreet beleid. Dit is een boterzacht plan dat geen recht doet aan de ernst van de klimaatcrisis.” PvdA’er Samsom deed geen moeite zijn woede te bedwingen. „U moet uw frustratie niet in de weg laten zitten.” Om Duyvendak te verwijten verschillen te zoeken die er niet zijn. En hem vervolgens voor te houden dat er wel degelijk strenge klimaatmaatregelen worden genomen, zoals een verplicht energielabel. Duyvendak: „Dat label heeft u van ons gejat.”

Er zal nog veel moeten gebeuren om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Het sluiten van convenanten met bedrijven moet niet vrijblijvend zijn, waarschuwt de Kamer. Het gebruik van biobrandstoffen is prachtig, maar mag niet tot gevolg hebben dat elders in de wereld de grondstoffen voor die brandstoffen zó duur worden dat er oerwouden voor worden omgehakt. En bij invoering van de kilometerheffing moet de aanschafbelasting voor auto’s niet worden afgeschaft, want dan kopen méér mensen een auto.

En last but not least: is er genoeg geld om de productie van duurzame energie te stimuleren? „Ja”, zei minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA). Gisterochtend heeft ze daarover een akkoord gesloten met minister Bos (Financiën, PvdA). Er komt tot en met 2012 jaarlijks 300 tot 350 miljoen euro vrij voor een nieuwe subsidie.

Wijnand Duyvendak van GroenLinks kon het bijna niet geloven.