Fusie corporaties tot allergrootste

Twee woningcorporaties in het noorden van de Randstad, Ymere en De Woonmaatschappij, willen fuseren tot de grootste corporatie in Nederland. De twee partijen, met huurwoningen in Amsterdam, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer, hebben samen bijna 78.000 huurwoningen, zo’n 7.000 meer dan de huidige nummer één, Vestia in Den Haag, Rotterdam en Delft.

De beoogde fusie is een nieuwe stap in een proces van voortdurende schaalvergroting onder woningcorporaties. De toezichthouder, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), ging vorige week nog akkoord met een fusie van twee grote Amsterdamse corporaties, Het Oosten en Algemene Woningbouw Vereniging.

Ymere (ruim 46.000 huurwoningen) en De Woonmaatschappij (ruim 31.000 woningen) moeten toestemming vragen voor hun fusie aan de NMa, die hun plannen gisteren op haar website zette, en aan minister Ella Vogelaar (PvdA) van Wonen, Werken en Integratie.

De fusieplannen zijn nu al omstreden omdat Almere zich tegen de voornemens uitspreekt. „De gemeente is bang dat de gelden die Ymere hier zou moeten inzetten straks naar elders stromen”, zegt een woordvoerder.

Ymere is in 2004 geformeerd door een fusie van het Woningbedrijf Amsterdam en woningstichting WVA uit Almere. Ook De Woonmaatschappij is het product van een fusie. Woningcorporaties moeten bij een fusie de mening vragen van de gemeenten waarin zij werken en van hun huurders. Uiteindelijk beslist de minister. Vogelaar heeft lokale verankering van corporaties als een belangrijk criterium aangemerkt voor de beoordeling van fusies. Het algemene fusiebeleid is ook nog een van de onderwerpen waarover Vogelaar met de corporatiesector praat.

Ymere bezit woningen in diverse wijken in Amsterdam die minister Vogelaar heeft aangewezen als achterstandswijken die prachtwijken moeten worden. Vorig jaar won Ymere in Amsterdam de prijs voor de corporatie die meeste nieuwe woningen opleverde.