Frankrijk: een vondst

Frankrijk: een vondst ‘Wie echt in Frankrijk is geïnteresseerd, wacht een speelse en diepzinnige openbaring’ bij het lezen van Graham Robbs The Discovery of France. (Picador, € 32,95), schrijft Bas Heijne. ‘Het beeld van Frankrijk dat de meesten van ons koesteren, is volgens Robb scheef, omdat het van bovenaf, en vanuit Parijs, is opgelegd. Frankrijk blijkt een late uitvinding. Robb laat overtuigend zien, dat Frankrijk eerst ontdekt werd en toen gedomesticeerd. The Discovery of France staat vol met typisch Robbesiaanse observaties (onvergetelijk is de passage waarin hij uitrekent met hoeveel kilometer per uur nieuws zich in Frankrijk verspreidde in tijden zonder moderne communicatiemiddelen). Robbs boek is te origineel en te literair om mee te drijven met de brede stroom populaire Frankrijk-boeken en -boekjes, ook al doordat het zo vaak tegen die stroom ingaat.’ Wie echt in Frankrijk is geïnteresseerd, wacht een speelse en diepzinnige openbaring’ bij het lezen van Graham Robbs The Discovery of France. (Picador, € 32,95), aldus Bas Heijne Zie pagina 34

‘Wie echt in Frankrijk is geïnteresseerd, wacht een speelse en diepzinnige openbaring’ bij het lezen van Graham Robbs The Discovery of France. (Picador, € 32,95), schrijft Bas Heijne. ‘Het beeld van Frankrijk dat de meesten van ons koesteren, is volgens Robb scheef, omdat het van bovenaf, en vanuit Parijs, is opgelegd. Frankrijk blijkt een late uitvinding. Robb laat overtuigend zien, dat Frankrijk eerst ontdekt werd en toen gedomesticeerd. The Discovery of France staat vol met typisch Robbesiaanse observaties (onvergetelijk is de passage waarin hij uitrekent met hoeveel kilometer per uur nieuws zich in Frankrijk verspreidde in tijden zonder moderne communicatiemiddelen). Robbs boek is te origineel en te literair om mee te drijven met de brede stroom populaire Frankrijk-boeken en -boekjes, ook al doordat het zo vaak tegen die stroom ingaat.’