Allochtone leerlingen voelen zich niet thuis op de pabo

Rotterdam. Allochtone studenten voelen zich veel minder vaak thuis op de pabo dan autochtone studenten. Dat is een belangrijke reden voor allochtonen om hun studie te staken. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vorig jaar bleek al dat allochtone studenten op de hbo-opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) vaker afhaken dan hun autochtone medestudenten. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) vroeg de Erasmus Universiteit de achterliggende redenen te onderzoeken. Daaruit blijkt nu dat allochtone studenten minder contact hebben met hun medestudenten, dat ze minder graag op school komen, dat ze vaker te maken krijgen met ongelijkheid en dat hun thuiscultuur slecht aansluit bij de cultuur op de opleiding. Ook voelen allochtonen zich slecht begeleid.

Lees het rapport op: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl