OM mikt nu op individuele Angels

22 Hells Angels staan vanaf vandaag in de beklaagdenbank. Eerder mislukte de poging de motorclub door de rechter te laten verbieden. Justitie mikt nu op individuele veroordelingen.

Niemand staat boven de wet en de Hells Angels horen niet thuis in de samenleving. Daarom strijdt het Openbaar Ministerie (OM) met volle inzet al meer dan vier jaar tegen de beruchte en gevreesde motorclub. Voor het OM is het een criminele organisatie. Maar dat bewijzen valt nog niet mee.

Na twee eerdere faliekant mislukte pogingen om de Hells Angels te stoppen, is vandaag in de Amsterdamse rechtbank het proces tegen 22 leden van de Motorclub Hells Angels begonnen. Een nieuw megaproces dat tot 20 december dit jaar mag duren. In het jargon van Angels onder elkaar gaat het om full colour members – leden die het volledige clubtenue mogen dragen. Met één uitzondering: ook de verbannen voormalige president van de Amsterdamse afdeling (chapter in het jargon) Willem van B. is gedagvaard. De leden zijn afkomstig uit afdelingen in het hele land.

Ook deze keer zijn de voortekenen niet gunstig. Enkele dagen voor aanvang van de rechtszaak maakte het OM officieel bekend dat de zo ongeveer zwaarste beschuldiging is komen te vervallen. Die luidde dat de 22 verdachten als leden van een criminele organisatie het voornemen hadden liquidaties te plegen en betrokken waren bij moorden. Volgens een woordvoerder was voor deze beschuldiging onvoldoende bewijs. Nu zet het OM vooral in op de beschuldiging van het deelnemen aan een criminele organisatie. Daarmee hoopt justitie meer succes te boeken dan bij de voorgaande processen.

Het OM meent dat er daarnaast nog voldoende overgebleven is om de 22 verdachten individueel veroordeeld te krijgen. De aanklacht tegen hen luidt dat ze in de periode tussen 1999 en het najaar van 2005 wapens en munitie in bezit hadden en hebben gebruikt, in drugs handelden of deze middelen produceerden of vervoerden en dat ze personen hebben bedreigd en/of mishandeld. „Het onderzoek naar deze feiten was zeker geen onzin”, aldus voormalig crime-fighter Fred Teeven, die mede aan de wieg stond van de operatie en als officier van justitie betrokken was bij de overeenkomst met een kroongetuige afkomstig van Curaçao. Nu is Teeven politicus, Kamerlid voor de VVD. En in die rol noemt hij het „volkomen gerechtvaardigd” dat geprobeerd wordt de Hells Angels te stoppen. Volgens hem is het niet bij voorbaat onmogelijk de organisatie aan te pakken. „En justitie heeft het zeker niet opgegeven. Tegen de eerdere uitspraken van rechters is beroep aangetekend, dat loopt nog”, zegt de liberale politicus.

Met de verwijzing naar het hoger beroep doelt Teeven op de tot nu toe mislukte acties van het OM om de organisatie Hells Angels inclusief de afdelingen in het land te verbieden. Daarover deden rechters eerder dit jaar uitspraak en hun conclusie was dat er onvoldoende reden was voor een dergelijk verbod. „Voor een aantasting van de vrijheid van vereniging is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen plaats. Er moet sprake zijn van structurele activiteiten die het rechtsstelsel aantasten en de samenleving kunnen ontwrichten. Er mag bovendien geen andere minder vergaande maatregel ter beschikking staan”, aldus de rechter in het vonnis van april van dit jaar. Het verzoek om een verbod voldeed niet aan deze criteria.

De leden van de Amsterdamse chapter namen de uitspraak met een brede grijns in ontvangst. De vraag is of er toen te vroeg is gejuicht. Want de rechtbank stelde al wel vast dat de leden van de organisatie zich schuldig hadden gemaakt aan het bezit van wapens en drugs en van mishandeling en bedreiging. Maar het ging hierbij „om individuele gedragingen”. De rechter verwees al naar de komende strafzaak.

In een bijna gelijktijdig lopende actie tegen de Limburgse Angels, die werden beschuldigd van moord op drie andere leden, moest het OM ook een nederlaag incasseren. Het zwijgen van de twaalf Nomads, zoals de clubleden worden genoemd, had dit voorjaar succes. Ze werden in hoger beroep vrijgesproken. Ook hier had het OM alles uit de kast gehaald, zoals de inzet van een kroongetuige, ex-Angel Angelo D, voor wie een beschermingsprogramma was georganiseerd.

Deze keer heeft het OM de beschikking over verklaringen van twee andere belangrijke getuigen, de broers Edgar en Peter van L., die regelmatig op bezoek kwamen in het Amsterdamse clublokaal. De aanklagers maken vooral gebruik van eerdere verklaringen van het tweetal in een andere zaak (de moordaanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout). De broers vertelden de rechercheurs ook nog dat Angels betrokken waren bij wapenleveranties aan terreurorganisaties als Hezbollah in Libanon en de IRA in Ierland. Deze beschuldiging is net als die van de liquidaties nu niet meer terug te vinden in de dagvaardingen.

Achtergronden over de motorclub op nrc.nl/hellsangels