`Milieubeleid van Britse regering faalt`

Londen. Het milieubeleid van de Britse regering haalt haar eigen doelstellingen niet. Dat constateert de milieucommissie van het Britse parlement in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Er gaapt een kloof tussen woorden en daden van de regering bij het tegengaan van klimaatverandering, aldus de commissie. Volgens haar is nu al duidelijk dat het doel om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in 2010 met 20 procent te beperken niet zal worden gehaald. ”De wijze waarop de regering de klimaatverandering benadert, heeft geleid tot een verwarrende aanpak, die niet bijdraagt tot een effectieve reductie van de emissies”, aldus voorzitter Tim Yeo van de commissie.