Merrill heeft topman van buiten nodig

Het bestuur van zakenbank Merrill Lynch moet het vertrek van Stan O’Neal snel achter zich laten. De opgestapte topman had het vertrouwen van de raad van commissarissen verloren met zijn ondoordachte polsen van concurrent Wachovia over een fusie. Maar veel alarmerender dan deze doorbreking van het protocol is de kwetsbaarheid van Merrill Lynch voor verliezen op de Amerikaanse markt voor risicovolle (‘subprime’) hypotheken. De commissarissen kunnen de traditie van Merrill Lynch volgen en iemand van binnen de firma tot directeur benoemen. Maar een buitenstaander met bewezen vaardigheden op de obligatiemarkt zou de beste garantie zijn voor rust onder de beleggers die zich zorgen maken over de financiële gezondheid van Merrill Lynch.

Merrill Lynch financiert zichzelf met behulp van de kapitaalmarkten. Ieder mogelijk solvabiliteitsprobleem zorgt dus voor een verhoging van de kosten. Daardoor wordt de concurrentiepositie van Merrill Lynch ten opzichte van andere Wall Street-firma’s die een andere financieringsvorm hanteren verzwakt, evenals die ten opzichte van banken als JP Morgan, die deposito’s verzamelen en geld kunnen lenen van centrale banken. De onthulling door Merrill Lynch dat de verliezen die voortvloeien uit O’Neals grootscheepse investeringen in subprimehypotheken en CDO’s (speciale beleggingsvehikels) 8 miljard dollar bedragen in plaats van 5 miljard, hebben de veronderstelde financiële kracht van de firma drastisch onderuitgehaald. Daarom hebben Standard & Poor’s en Moody’s de kredietwaardigheid van Merrill Lynch naar beneden bijgesteld en een mogelijke verdere afwaardering niet uitgesloten.

De zorgen zijn nog zeker niet verdwenen. Hoewel Merrill Lynch stevig heeft gewied in het bezit aan CDO’s, die tot de nok toe zijn gevuld met door onderpanden als subprimehypotheken gedekte effecten, had de zakenbank er aan het einde van het derde kwartaal nog steeds voor zo’n 15 miljard dollar van in de boeken staan. Voor een firma met een aandelenkapitaal van 39 miljard dollar in dat niet niks. Het bestuur van Merrill Lynch moet snel in actie komen om aan te tonen dat het concern zijn gevoeligheid voor deze markt in de hand heeft – iets wat niet echt blijkt uit het fiasco met de verkeerd ingeschatte verliezen uit het jongste kwartaal. Het rekruteren van een nieuwe topman uit de gelederen van het huidige managementteam kon wel eens niet voldoende zijn om beleggers gerust te stellen. Het aanstellen van iemand met ervaring op de obligatiemarkten, zoals Blackrocks Larry Fink of Barclays Capitals Bob Diamond, zou een betere keuze zijn.

Rob Cox