Israël probeert Gaza zijn wil op te leggen

Israël is gisteren begonnen economische sancties toe te passen tegen de Gazastrook. Onder andere is de levering van brandstof gisteren beperkt. De Israëlische politiek onderstreept de zwakte van president Abbas.

Een Palestijnse apother bedient een klant tijdens een normale stroomonderbreking in Gaza. Israël is van plan de stroomlevering te beperken. (Foto AP) A Palestinian pharmacist serves a customer during a routine power outage in Gaza City, Friday, Oct. 26, 2007. Israeli Prime Minister Ehud Olmert promised Palestinian President Mahmoud Abbas on Friday that he would not cause a humanitarian crisis in the Gaza Strip, despite his government's declared intention to carry out power cuts to the territory in an attempt to curb Palestinian rocket attacks into southern Israel. (AP Photo/Hatem Moussa) elektriciteit afgesneden Associated Press

Tel Aviv, 29 okt. - Met de geplande vredesconferentie in de Amerikaanse stad Annapolis eind november in het vooruitzicht voert Israël op twee fronten de druk op de Palestijnen op. Enerzijds heeft Israël besloten in reactie op de aanhoudende raketbeschietingen op Sderot het Hamasbewind in de Gazastrook zware economische sancties op te leggen. Anderzijds is het Israëlische bezettingsleger op de Westelijke Jordaanoever een nachtelijk offensief begonnen tegen Hamas, de Islamitische Jihad en potentiële Palestijnse zelfmoordenaars in het algemeen.

Verondersteld kan worden dat Israël erop uit is met deze maatregelen zijn onderhandelingspositie jegens de Palestijnen te versterken. Israël deelt zowel op de Westelijke Jordaanoever als tegenover de Gazastrook de lakens uit. Deze politiek onderstreept de zwakte van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Deze heeft er onder druk van premier Ehud Olmert al mee ingestemd dat er tijdens de vredesconferentie in Annapolis niet zal worden onderhandeld over een permanente oplossing van het Israëlisch-Palestijnse geschil. Zoals de kaarten nu liggen, blijft het bij een principeverklaring over toekomstige onderhandelingen – in de Israëlische optiek vooropgesteld dat het Palestijnse gezag ernst maakt met de strijd tegen terreur. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice komt deze week weer naar Jeruzalem en Ramallah om de weg te effenen voor de conferentie in Annapolis, waarvoor door haar overigens nog geen uitnodigingen zijn verstuurd.

Tegen deze diplomatieke achtergrond worden anderhalf miljoen Palestijnen in de Gazastrook volgens een regeringsbesluit van vorige week blootgesteld aan in strengheid toenemende economische sancties. Israël is gisteren begonnen met het reduceren van de levering van benzine en dieselolie aan het volledig door het Israëlische leger omsingelde gebied. Onderbreking van de levering van elektriciteit staat ook op het programma. De escalatie van deze economische sancties is een functie van de intensiteit van de beschietingen met Qassamraketten vanuit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied. Alvorens dit scenario volledig in werking wordt gesteld zal de juridisch adviseur van de regering zich over de juridische aspecten van het besluit buigen. Inmiddels heeft het Hooggerechtshof gisteren een beroep van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties tegen de collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook voorlopig naast zich neergelegd. De regering zal de komende dagen haar politiek voor het hof moeten uitleggen en verdedigen.

Israëlische ministers hebben de afgelopen dagen uiteenlopende verklaringen gegeven over het opleggen van economische sancties. Onderminister van Defensie Matan Vilnai betoogde dat dit besluit op zichzelf staat en niets te maken heeft met de raketbeschietingen. Volgens hem heeft Israël in principe besloten alle economische banden met de Gazastrook te verbreken. Vilnai verwacht evenmin als Israëlische commentatoren dat economische bestraffing van Gaza een einde zal maken aan de het afvuren van raketten. In dat geval sloot Vilnai gisteren herbezetting van Gaza door het Israëlische leger niet uit.

Minister van Infrastructuur Benjamin Eliezer legde vanmorgen in een radiovraaggesprek uit dat economische sancties te verkiezen zijn boven een grote militaire campagne in Gaza waarbij volgens hem veel Palestijnse burgerslachtoffers zullen vallen. Overigens wordt er in de Israëlische media op gewezen dat gezien de bewapening en ideologische strijdlust van Hamas en de Islamitische Jihad het Israëlische leger in geval van een invasie rekening moet houden met zware verliezen.

Een commentator legde gisteren op radio Israël uit dat het onzin is te spreken van economisch isolement van Gaza. De Gazastrook heeft immers een open grens met Egypte. „Laat de andere Arabieren de Palestijnen in Gaza maar helpen”, zei hij.

Oud-correspondent Salomon Bouman bericht tijdelijk over Israël en de Palestijnse gebieden.