Herziening bepleit van zaak-Lucia de B.

De Hoge Raad moet zich opnieuw buigen over de strafzaak tegen de Haagse verpleegkundige Lucia de B., die in 2004 tot levenslang is veroordeeld voor de moord op zeven ziekenhuispatiënten.

Dat adviseert de ‘Commissie evaluatie afgesloten strafzaken’, ingesteld door toenmalig minister van justitie Donner, in een rapport dat vanochtend is gepresenteerd aan het college van procureurs-generaal. In het onderzoek is er volgens de commissie vanaf het begin te veel van uitgegaan dat Lucia de B. de enige dader moet zijn geweest. Bovendien is niet gezocht naar alternatieve scenario’s die haar mogelijk zouden vrijpleiten.

Lucia de B. werd veroordeeld voor betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in verschillende zorginstellingen. Daarbij was geen direct bewijs voorhanden, zoals verklaringen van getuigen die hebben gezien dat zij ‘dodenhandelingen’ heeft verricht. Bij haar veroordeling speelden verklaringen van getuigen-deskundigen, over het grote aantal dodelijke incidenten onder patiënten onder haar hoede, een grote rol. Maar aan die verklaringen had volgens de commissie niet zo’n groot gewicht mogen worden toegekend.

Ook andere deskundigenverklaringen zijn volgens de commissie onvoldoende evenwichtig beoordeeld, bijvoorbeeld die over de manier waarop patiënten onder haar hoede vergiftigd zouden zijn met digoxine. Een rapport, opgemaakt door een laboratorium in Straatsburg, werd pas twee jaar na binnenkomst bij het Nationaal Forensisch Instituut doorgestuurd naar het OM. Dat was enkele dagen na haar veroordeling in hoger beroep. Volgens de commissie zijn ‘de relevante verschillen van wetenschappelijk inzicht ten aanzien van de digoxineproblematiek onvoldoende aan de orde gekomen’.

De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken heeft tot doel na te gaan of zich ernstige fouten hebben voorgedaan in de opsporing van strafbare feiten of in de behandeling van de strafzaak. De commissie werd ingesteld na de zogenoemde Schiedammer Parkmoord, waarbij een man ten onrechte werd veroordeeld voor de moord op een 10-jarig meisje.

Volgens voorzitter Harm Brouwers van het college van procureurs-generaal ligt het rapport inmiddels bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad en zal binnen enkele weken worden besloten worden of hij zal adviseren om de zaak-Lucia de B. te herzien.

tekortkomingen:pagina 3

Lees het rapport en eerdere artikelen over de zaak-Lucia de B. via nrc.nl/binnenland