Angels nog altijd slechts boefjes

Voor de derde keer daagt justitie de Hells Angels voor de rechter.

Weer luidt de vraag: is het een ‘criminele organisatie’?

Niemand staat boven de wet, dus horen de Hells Angels niet thuis in de samenleving. Daarom strijdt het Openbaar Ministerie met volle inzet al meer dan vier jaar tegen de beruchte en gevreesde motorclub. Voor het OM is het een criminele organisatie. Maar dat bewijzen valt nog niet mee.

Na twee eerdere, faliekant mislukte pogingen om de Hells Angels te stoppen, begint vandaag in de Amsterdamse rechtbank het proces tegen 22 leden van de motorclub Hells Angels. Een nieuw megaproces, dat volgens de planning van de rechters tot 20 december dit jaar mag duren.

In het jargon van Angels onder elkaar gaat het vooral om full colour members – leden die het volledige clubtenue mogen dragen. Al zijn ze dat niet allemaal: ook de verbannen voormalige president van de Amsterdamse afdeling (chapter in het jargon) Willem van Boxtel is gedagvaard. De leden zijn afkomstig uit afdelingen in het hele land.

Ook deze keer zijn de voortekenen niet erg gunstig. Enkele dagen voor aanvang van de rechtszaak maakte het Openbaar Ministerie bekend dat zo ongeveer de zwaarste beschuldiging is komen te vervallen. Die luidde dat de 22 verdachten als leden van een criminele organisatie het voornemen hadden liquidaties te plegen en betrokken waren bij moorden.

Volgens een woordvoerder was voor deze beschuldiging onvoldoende bewijs. Nu zet het OM vooral in op het deelnemen aan een criminele organisatie. Door minder zwaar in te zetten, hopen de aanklagers meer succes te boeken dan bij de voorgaande processen tegen de bende.

Het OM meent dat er daarnaast nog voldoende overgebleven is om de 22 verdachten individueel veroordeeld te krijgen. De aanklacht tegen hen luidt dat ze in de periode tussen 1999 en het najaar van 2005 wapens en munitie in bezit hadden en hebben gebruikt, in drugs handelden of deze middelen produceerden of vervoerden en dat ze personen hebben bedreigd en/of mishandeld.

„Het onderzoek naar deze feiten was zeker geen onzin”, aldus voormalig crime fighter Fred Teeven, die mede aan de wieg stond van de operatie en als officier van justitie betrokken was bij de overeenkomst met een kroongetuige uit Curaçao. Nu is Teeven politicus, Kamerlid voor de VVD. En in die rol noemt hij het „volkomen gerechtvaardigd” dat geprobeerd wordt de Hells Angels te stoppen.

Volgens hem is het niet bij voorbaat onmogelijk de organisatie aan te pakken. „Justitie heeft het zeker niet opgegeven, tegen de eerdere uitspraken van rechters is beroep aangetekend. Dat loopt nog”, zegt hij.

Met de verwijzing naar het hoger beroep doelt Teeven op de tot nu toe mislukte acties van het Openbaar Ministerie om de organisatie Hells Angels inclusief de afdelingen in het land te verbieden. Daarover deden rechters eerder dit jaar uitspraak.

Hun conclusie: onvoldoende reden voor een dergelijk verbod. „Er moet sprake zijn van structurele activiteiten die het rechtsstelsel aantasten en de samenleving kunnen ontwrichten. Er mag bovendien geen andere minder vergaande maatregel ter beschikking staan”, aldus de rechter in het vonnis van april. Het verzoek om een verbod voldeed niet aan deze criteria.

De leden van de Amsterdamse chapter namen de uitspraak met een brede grijns in ontvangst. De vraag is of er toen te vroeg is gejuicht. Want de rechtbank stelde al wel vast dat de leden van de organisatie zich schuldig hadden gemaakt aan wapen- en drugsbezit en mishandeling en bedreiging. Maar het ging hierbij „om individuele gedragingen”. De rechter verwees eveneens naar de komende strafzaak: „Er kan niet nu al worden gezegd dat de uitkomst daarvan niet kan worden afgewacht”.

In een bijna gelijktijdig lopende actie tegen de Limburgse Angels, die werden beschuldigd van moord op drie andere leden, moest het OM ook een nederlaag incasseren. Het zwijgen van de 12 Nomads zoals de clubleden worden genoemd, had dit voorjaar succes. Ze werden in hoger beroep vrijgesproken.

Ook hier had het OM alles uit de kast gehaald, zoals de inzet van een kroongetuige, Angelo D. Als ex-Angel sloot hij een deal met justitie. Voor hem werd ook een beschermingsprogramma georganiseerd. Want uit de school klappen is in deze kringen levensgevaarlijk. „Ik heb inderdaad een zitting met deze getuige meegemaakt”, is alles wat Teeven er nu nog over kwijt wil. Maar de verklaring van Angelo D. was niet genoeg, want de opgepakte Angels, die gedurende het hele proces hadden gezwegen, werden allemaal in hoger beroep vrijgesproken.

Deze keer heeft het Openbaar Ministerie de beschikking over verklaringen van twee andere belangrijke getuigen, de broers Edgar en Peter van L. die lid waren van de organisatie en regelmatig op bezoek kwamen in het Amsterdamse clublokaal. De aanklagers maken vooral gebruik van eerdere verklaringen van het tweetal in een andere zaak (de moordaanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout). De broers vertelden de rechercheurs ook nog dat Angels betrokken waren bij wapenleveranties aan terreurorganisaties als Hezbollah in Libanon en de IRA in Ierland. Deze beschuldiging is net als die van de liquidaties nu niet meer terug te vinden in de dagvaardingen.

Lees meer over de motorclub in het NOS-dossier via nos.nl