Allochtonen voelen zich niet thuis op pabo

Allochtone studenten voelen zich veel minder vaak dan autochtone studenten thuis op de pabo. Dat is een belangrijke reden voor allochtonen om hun studie te staken.

Vorig jaar bleek al dat allochtone studenten op de hbo-opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) vaker afhaken dan hun autochtone medestudenten. In 2005 stopte iets meer dan de helft van de allochtonen (52,4 procent) al binnen één jaar met de studie.

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) vroeg de Erasmus Universiteit Rotterdam de achterliggende redenen voor die hoge uitval te onderzoeken. Daaruit blijkt nu dat autochtone studenten minder contact hebben met hun medestudenten, dat ze minder graag op school komen, dat ze vaker te maken krijgen met ongelijkheid en dat hun thuiscultuur slecht aansluit bij de cultuur op de opleiding. Ook voelen allochtonen zich slecht begeleid.

Vergeleken met autochtone studiestakers noemen allochtonen vaker de lage status van het beroep van leraar basisonderwijs als reden om te stoppen. Ze kiezen vaker voor een baan of een overstap naar de universiteit na het behalen van de propedeuse.

Het SBO ijvert sterk voor meer allochtone leraren voor de klas. Momenteel is 5 procent van de leerkrachten allochtoon.

Eerder bleek al dat 12 procent van alle eerstejaars uit 2006 de studie is gestopt vanwege zakken voor de taal- en rekentoets. Het onderzoek naar allochtone uitval is uitgevoerd voordat de resultaten van de toetsen bekend waren.

Rectificatie / Gerectificeerd

Pabo In het artikel Allochtonen voelen zich niet thuis op pabo (29 oktober, pagina 3) staat dat autochtone studenten minder contact hebben met hun medestudenten en minder graag op school komen. Dit moet allochtone studenten zijn.