Welzwijn

Men moet, volgens dieronderzoeker Karel de Greef, het lijden van dieren in de intensieve veehouderij niet overdrijven. Hij stelt: Mensen weten altijd wat beter kan. Bij dieren ontbreekt die reflectie.” (Honger naar welzwijn, NRC/Handelsblad, 13 oktober 2007) Dit lijkt mij geen wetenschappelijke uitspraak.

Welzwijn Jeroen van Rooijen, Wageningen Men moet, volgens dieronderzoeker Karel de Greef, het lijden van dieren in de intensieve veehouderij niet overdrijven. Hij stelt: Mensen weten altijd wat beter kan. Bij dieren ontbreekt die reflectie.” (Honger naar welzwijn, NRC/Handelsblad, 13 oktober 2007) Dit lijkt mij geen wetenschappelijke uitspraak. Uit recent onderzoek bleek dat spreeuwen die van een grotere naar een kleinere kooi waren verhuisd ambivalente stimuli vaker negatief interpreteerden dan spreeuwen die in hun ruime behuizing waren gebleven. Net zoals depressieve mensen een glas als half leeg ervaren, terwijl niet-depressieve mensen het eerder halfvol vinden. Bewijst dit nu dat die depressieve spreeuwen over hun vorige hok reflecteerden of dat reflectie niet nodig is om te kunnen lijden? Misschien zou het lijden van dieren in de intensieve veehouderij wel kleiner als ze wel konden reflecteren. Wij kunnen bijvoorbeeld ons geweten sussen met een reflectie als van de heer de Greef. Varkens lopen los in de wei op de ecologische boerderij van Jelle Norden in Noordlareb Foto Karel Zwaneveld Nederland, Raalte, 26-4-2006 Nieuwe varkensstal ComfortClass vandaag geopend door minister Veerman. Deze stal is resultaat van samenwerking tussen LTO Nederland en Dierenbescherming. Welzijn van varken en een goede boterham voor varkenshouder gaan hand in hand. Deze proefstal is mede tot stand gekomen in samenwerking met Animal Sciences Group van Wageningen UR, Forfarmers en Privon. De varkens behouden hun krulstaart die in de gangbare varkenshouderij wordt verwijderd. camera's volgen 24 uur per dag het gedrag van de varkens om te onderzoeken of daadwerkelijk aan de behoeften van de varkens wordt voldaan. foto Maarten Hartman Hartman, Maarten

Uit recent onderzoek bleek dat spreeuwen die van een grotere naar een kleinere kooi waren verhuisd ambivalente stimuli vaker negatief interpreteerden dan spreeuwen die in hun ruime behuizing waren gebleven. Net zoals depressieve mensen een glas als half leeg ervaren, terwijl niet-depressieve mensen het eerder halfvol vinden.

Bewijst dit nu dat die depressieve spreeuwen over hun vorige hok reflecteerden of dat reflectie niet nodig is om te kunnen lijden? Misschien zou het lijden van dieren in de intensieve veehouderij wel kleiner als ze wel konden reflecteren. Wij kunnen bijvoorbeeld ons geweten sussen met een reflectie als van de heer de Greef.