Verlate terugtrekking

Woest en ledig, maar mét aminozuren. foto jupiterimages Great Fountain Geyser, Yellowstone National Park Jupiterimages

“Het was ijdelheid. Wat kan ik anders zeggen.” Op 84-jarige leeftijd kroop chemicus Homer Jacobson achter de pc en googlede zichzelf. Om te zien wat hij had gedaan, zo vertelde hij de New York Times, in al die al lang vervlogen jaren, toen hij nog hoogleraar was aan het Brooklyn College in New York. Maar het resultaat van zijn ‘ijdele’ speurtocht was minder opwekkend dan hij misschien had gehoopt: 52 jaar na dato trekt Jacobson een artikel terug uit de American Scientist.

Het artikel uit 1955 bleek nog steeds populair, dat was het probleem niet. ‘Afgrijselijk’ was alleen, aldus Jacobson, dat de lieden en websites die ernaar verwezen vooral uit de hoek van de creationisten kwamen. Zij grepen het artikel – over de chemie op aarde toen onze planeet net een beetje begon af te koelen – aan om te bewijzen dat leven nooit had kunnen ontstaan zonder goddelijk ingrijpen.

American Scientist is een tweemaandelijks blad dat sinds 1913 ruimte geeft aan wetenschappers van naam en faam. Zij schrijven er vrijuit over onderwerpen die variëren van moleculaire biologie tot computertechnologie.

Jacobson schreef destijds over de ‘zeer weinige, robuuste chemische verbindingen’ die onder de barre omstandigheden op de jonge aarde zouden kunnen overleven. Hij schreef daarbij ook dat aminozuren, de bouwstenen van leven, er niet spontaan zouden kunnen ontstaan. Maar die opmerking was totaal irrelevant, zo schrijft hij nu in iets andere bewoordingen in een terugtrekkingsbrief in het jongste nummer van de American Scientist. Er waren immers verschillende bronnen van energie die het proces in gang zouden kunnen zetten.

“Terugtrekking na zo’n lange tijd is ongebruikelijk, maar in dit geval verzoek ik het toch vanwege herhaaldelijk en onverantwoord gebruik door hedendaagse creationisten, die mijn niet alleen overbodige, maar ook onjuiste beweringen gebruiken om hun twijfelachtige standpunt kracht bij te zetten”, schrijft Jacobson. “Ik ben erg in verlegenheid gebracht doordat ik dergelijke verkeerde voorstellingen van zaken naar buiten heb gebracht, en het daarmee mogelijk heb gemaakt dat slechte wetenschap in het bereik kwam van mensen die dit voor anti-wetenschappelijke doelen gebruiken.”

Op websites van fervente creationisten, zoals www.darwinismrefuted.com, www.evolution-facts.org of www.evoltiondeceit.com waren deze week nog verwijzingen naar het teruggetrokken artikel te vinden.