Varkenssector weer gesteund door belastingbetaler

Varkensvlees brengt als gevolg van overproductie en gestegen kosten van veevoeder weinig op. Brussel steekt nu de helpende hand toe (`Steun uit Brussel voor Europese varkenssector`, NRC Handelsblad, 19 oktober). De Europese Commissie geeft 40 miljoen euro om 100.000 ton varkensvlees 3-5 maanden op te slaan.

Men schijnt niet te beseffen dat er in het voorjaar opeens een grote lading vlees op de markt komt: ontdooid vlees én vers vlees. Bovendien houdt men er geen rekening mee dat de prijs voor veevoer alleen maar stijgt.

Mar erger is dat de varkenssector opnieuw gesteund wordt door de belastingbetaler. In Brabant wijkt men al af van het normale principe: de vervuiler betaalt. De varkenshouder krijgt met subsidie luchtwassers.

Wat mij betreft is elke cent die we spenderen aan de instandhouding van dit systeem met zijn megastallen er één te veel. Inkrimping van deze sector lijkt mij meer voor de hand liggen. Dan vermijden we toestanden als in de VS waar meer mensen overlijden (in 2005 bijna 19.000) aan MRSA - de ziekenhuisbacterie die ook veel voorkomt bij varkens - dan aan aids.