Hoogbegaafden

In de bijlage W&O van zaterdag 13 oktober schrijft u dat de Leonardoschool in Venlo de enige hoogbegaafdenschoool in Nederland is. Dit is onjuist. Dit schooljaar is PCBO de Regenboog in Apeldoorn ook een hoogbegaafdenschool gestart, onder de naam Plusschool.

Uit uw artikel blijkt weer eens te meer dat dit kabinet met de mond iets anders belijdt dan wat men in de praktijk uitvoert. Balkenende klaagt wel over de zesjesmentaliteit, maar hij laat de potentiële negens en tienen in de kou staan, waardoor de extra kosten extern gefinancierd moeten worden.

    • M. van Norel Heerde