Discipline bij adempauze

Een formatie narwals gebruikt een gat in het Noordpoolijs om adem te halen. Paul Nicklen fotografeerde het dozijn tandwalvissen vanuit de lucht, 50 kilometer ten noorden van het Canadese Baffin Island. De plaat leverde hem afgelopen donderdag de eerste prijs op in de categorie ‘Dieren in hun Omgeving’ van de Shell Wildlife Photographer of the Year competitie. Er leven naar schatting 25.000 tot 50.000 narwals in de Noordelijke IJszee. Dat het hier een groep van voornamelijk mannetjes betreft is te zien aan de slagtanden. Bij jonkies van minder dan een jaar komen die niet voor. Bij vrouwtjes maar af en toe. De functie van de tand is een mysterie. Tandheelkundige Martin Nweeia van de universiteit van Harvard toonde twee jaar geleden aan dat hij tjokvol zit met zenuwcellen. Nweeia opperde dat de dieren hun slagtanden gebruiken om prooi op te sporen, maar onduidelijk is waarom veel vrouwtjes de tand missen. Gebruik van de tand als wapen in mannelijk steekspel zou ook zijn waargenomen. In vreedzame settings zoals hierboven zal wat gevoel in de tand in elk geval helpen om zonder schade te ‘parkeren’. (MvN)