De vriendelijke autist 2

In het artikel over Daniël Tammet `De vriendelijke autist` staat een aantal feitelijke onjuistheden (W&O 13 oktober). B.v. `dat er maar één ander voorbeeld bekend is van een autist die goed over zichzelf kan vertellen`, namelijk Temple Grandin.

Ik raad de auteur aan om eens op internet te kijken hoeveel autobiografische boeken wel niet zijn geschreven door mensen met Autisme of Asperger. Zelf schat ik het aantal schrijvers hiervan wereldwijd op minstens vijftig, van wie de jongste bij het schrijven daarvan pas 13 jaar was.

Verder circuleert er bij Youtube een filmpje van de econoom en Nobelprijswinnaar Vernon Smith, die op dat filmpje heel welsprekend verslag doet van de manier waarop hij leeft met het Syndroom van Asperger. Wat ik verder buitengewoon stuitend vind zijn de ideeën die professor Swaab in dit artikel uit.

Hij zegt hierin o.a. dat hij twijfelt aan de liefde die Daniel Tammet voor zijn ouders zegt te koesteren.

Hierbij suggererend dat Daniel Tammet met deze uitspraken alleen sociaal wenselijk gedrag ten toon spreidt.

Alsof hij als autist geen oprechte gevoelens zou kunnen hebben.

Deze uitspraak doet mij denken aan de idiote opvattingen rond autisten en zgn. `ijskastmoeders` uit de jaren `70.

Dit soort opvattingen rond autisme zijn allang achterhaald en het lijkt me hoog tijd dat professor Swaab zijn kennis hierover wat op peil brengt.

Ook zouden `autisten niet in staat zijn om mensen te tekenen`, ook hier zijn voldoende voorbeelden van te vinden die deze stelling logenstraffen.

Helaas blijken de bovenstaande opvattingen nogal hardnekkig te zijn en ik denk dat dàt ertoe bijdraagt dat mensen als Daniel Tammet als een soort bezienswaardigheid de wereld rondreizen en optreden, terwijl er misschien ook een potentiële Nobelprijswinnaar in hèm schuilt.

In het filmpje op Youtube verwoordt Vernon Smith het heel duidelijk als hij zegt dat er meer tolerantie zou moeten komen, niet alleen m.b.t. huidskleur of seksuele geaardheid, maar ook m.b.t. verschillende stijlen van denken.