Cursus noodstop en slippen werkt contraproductief

De cursus noodstop en slippen zoals de verzekeraars die gaan aanbieden aan jonge automobilisten is naar moet worden gevreesd contraproductief (NRC Handelsblad, 22 oktober). Naar reeds enige jaren bekend, leiden vaardigheidsverhogende trainingen juist tot een verhoogde ongevalsbetrokkenheid. Automobilisten hadden na een antislipcursus 12 procent meer ongevallen op gladde wegen, vrachtautochauffeurs 22 procent, en ambulancechauffeurs maar liefst 45 procent.

De verklaring van dit ongewenste en verrassende resultaat is tweeledig: aangeleerde extra vaardigheden leiden tot een vals gevoel van veiligheid, met een hogere risico-acceptatie als gevolg, en van de op de testbaan aangeleerde vaardigheden komt in de praktijk weinig of niets terecht doordat de bestuurder in een echte noodsituatie veelal `bevriest` en helemaal niets meer doet.

Cursussen voor gevorderden blijken alleen zin te hebben als ze focussen op het ontdekken van risico`s in het verkeer. Uitvoeren van een noodstop of slip heeft in dit kader alleen zin voor zover ze de cursist confronteren met het feit dat het buitengewoon moeilijk is om een echte noodsituatie op te lossen, met als resultaat de overtuiging dat je niet in zo`n situatie terecht moet komen en dus aanhoudend alert moet zijn op gevaarlijke situaties in het verkeer. Gelukkig worden in ons land ook dat soort cursussen aangeboden.