Bosbouw levert weer geld op

Na vijf magere jaren kan de particuliere bosbouw in Nederland weer zwarte cijfers presenteren. Een hectare bos leverde in 2006 gemiddeld 21 euro op, terwijl tussen 2001 en 2005 nog een verlies van 60 euro per hectare werd geleden.

Dit blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Maar het Bosschap, de organisatie van bosbeheerders in Nederland, plaatst de kanttekening dat het LEI de arbeid die particulieren zelf in de bosbouw steken, niet heeft meegerekend.

De bosbouw profiteert vooral van de stijgende vraag naar hout op de wereldmarkt. „De houtprijs is vorig jaar met tientallen procenten gestegen”, zegt secretaris Jos Jansen van het Bosschap. Met name de groeiende behoefte van landen als China en India aan hout drijft de prijs omhoog.

De houthandelaren zagen de gemiddelde oogst per hectare toenemen. In 2006 leverde een hectare bos 4 kubieke meter hout op, tegen 3,5 kubieke meter in 2005. Bovendien ontvingen de bosbeheerders meer subsidies van gemeentes en provincies en wisten ze de kosten te drukken. „Maar bezuinigingen moet je niet doordrijven”, waarschuwt Jansen, „ zo blijft brandpreventie een belangrijk aandachtspunt.”

In Nederland hebben de overheid en publieke organisaties als Staatsbosbeheer, Domeinen en waterschappen de meeste bosgebieden in handen. Daarnaast beheren 1.208 particuliere partijen ongeveer een derde van de bossen. Dit kunnen families zijn die al eeuwenlang landgoederen in handen van hebben of boeren die gesubsidieerd natuurbeheer plegen.

Door de aanhoudende vraag naar hout en een aanstaande verlaging van de waterschapslasten zijn de vooruitzichten voor beheerders goed. Desondanks stelt Jansen van het Bosschap: „Of je er van kunt leven is een tweede.”