Veroordeelden Bossche rechter nog niet vrij

De mensen die door een onbevoegde Bossche rechter zijn veroordeeld of in voorlopige hechtenis zijn geplaatst, blijven vast zitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch gisteren bekendgemaakt. Enkele verdachten hadden gevraagd om directe vrijlating.

Eerder deze week bleek dat een onbevoegde rechter tussen begin september en vorige week uitspraak heeft gedaan in veertig zaken, waarin hij veertien keer iemand heeft veroordeeld. De man is rechter in opleiding en trad in deze zaken op, zoals gebruikelijk, als rechter-plaatsvervanger. De rechtbank in Den Bosch was hem alleen vergeten te beëdigen, waardoor hij officieel geen rechter was toen hij de veertig zaken behandelde.

Diverse strafrechtdeskundigen hebben gezegd dat alle (tussen)vonnissen nu nietig zijn. Dat zou betekenen dat alle verdachten en veroordeelden onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. Volgens de lezing van het OM dient eerst weer een rechter te oordelen of de vonnissen al dan niet geldig zijn. Als dat tot vrijlating van een verdachte of veroordeelde leidt, zal het OM de rechter opnieuw vragen om gevangenneming.

In een verklaring laat justitie weten dat „het voortduren van voorlopige hechtenis in sommige gevallen zwaarder moet wegen dan het belang dat is gediend met een strikte handhaving van voorschriften”. Volgens het OM is het maatschappelijk onverantwoord om verdachten van ernstige strafbare feiten vrij te laten.

In alle zaken waarin dat nog kon, elf in totaal, heeft het OM alsnog hoger beroep ingesteld. Enkele advocaten hebben geklaagd dat justitie dit heeft gedaan om haar eigen blunder te herstellen. De rechtbank beslist dinsdag over het verzoek van drie verdachten om vrijlating. (NRC)