Milieu wereld niet verbeterd

De regen is nog steeds zuur, het gat in de ozonlaag groter dan ooit. Niet één van de grote milieuproblemen die 1987 werden gedefinieerd, is dichter bij een oplossing gekomen. Zicht op verbeteringen is er niet. Dat concludeert de VN-milieucommissie in een deze week verschenen rapport.

pagina 20